Shutterstock
Man äter hamburgare

Hårt processade livsmedel är mycket farligare än vad vi har trott

Risken att konsumera så kallade ultraprocessade livsmedel kan vara mycket större än vad vi har trott, visar flera nya studier.

De finns att få tag i överallt och kan vara en enkel och snabb lösning i en hektisk vardag.

Konsumtionen av färdiga, så kallade ultraprocessade livsmedel ökar. Siffror från Norge, USA och flera europeiska länder visar att de på vissa ställen står för nästan hälften av all mat vi köper.

Men konsekvenserna kan bli större än vi vad hittills har anat. Det visar flera färska studier, där forskare har hittat ett samband mellan processad mat och ökad risk för exempelvis demens, tidig död och cancer.

Lågt näringsinnehåll förklarar inte allt

Typiska exempel på ultraprocessadel livsmedel är läsk, olika färdigrätter, chips och kakor, liksom brödprodukter med lång hållbarhet, färdiglagade desserter, vissa korvar och många frukostprodukter.

Vad är ultraprocessad mat?

Gemensamt för flera av dessa produkter är att de är sammansatta av olika tillsatser, exempelvis olika smakförstärkare, konserveringsmedel och konstgjorda färgämnen.

Dessutom genomgår de ett antal industriella steg som förstör ingrediensernas naturliga struktur och pressar ut viktiga näringsämnen – såsom vitaminer och fibrer – ur maten.

Det kan få långtgående konsekvenser för vår hälsa – även utöver det mest uppenbara. Till exempel visar två färska studier att det låga näringsinnehållet inte är tillräckligt för att förklara varför maten är dålig för oss.

Större risk för vissa typer av cancer

I den första studien undersökte forskare 22 895 italienska vuxna och upptäckte att de deltagare som konsumerade mest ultraprocessade livsmedel också löpte högre risk för hjärtsjukdom och för att dö tidigt av vilken som helst orsak.

I den andra studien drog forskare från Harvard University och Tufts University slutsatsen att män med stor konsumtion av ultraprocessade livsmedel löper 29 procents högre risk att utveckla tjocktarms- och rektalcancer.

Särskilt intressant var att risken var fortsatt hög för både tidig död och cancer, även när forskarna tog hänsyn till den dåliga näringskvaliteten. Det räcker därför inte att bara lägga till andra näringsrika livsmedel till kosten eftersom det är mer som står på spel än enbart näringsinnehållet.

I en tredje studie tittade forskare närmare på 72 083 vuxna i en stor engelsk biobank och upptäckte en möjligt samband mellan ökad risk för demens och ultraprocessade livsmedel. Du kan läsa mer om studien här.

Forskarna känner ännu inte till den exakta orsaken till den ökade risken för demens, tidig död och cancer. Men i den italienska studien fann forskarna ett ökat antal vita blodkroppar hos de personer som åt stora mängder ultraprocessad mat.

Det kan vara ett tecken på kronisk inflammation i kroppen, vilket kan orsaka vävnadsskador och öka risken för en rad kroniska sjukdomar.