Shutterstock
Guide: Så undviker du att dö

Guide: Så undviker du att dö

Du löper en ständig risk för att dö, men vad bör du vara mest rädd för just nu? Vi har hittat de vanligaste dödsorsakerna för varje åldersgrupp – och forskarnas bästa råd för att undvika farorna.

Dina gener har stor inverkan på hur gammal du blir – men de är inte det enda avgörande för ditt öde. Hur lång tid du har här på jorden bestäms av ett samspel mellan gener och miljö, och enligt forskarna har miljön runt dig har tre gånger större inverkan på din livslängd än generna.

Miljön kan bjuda på olyckor och katastrofer som du inte har kontroll över, men den innehåller också ett antal element som du själv kan reglera, vilket innebär att du har du stora möjligheter att ge dig själv flera extra levnadsår om du går in för det.

I den här guiden går vi igenom de vanligaste dödsorsakerna i varje åldersgrupp och ger dig forskarnas bästa råd för att undvika de vanligaste dödsorsakerna. Följer du råden – och i övrigt har tur med gener och undviker olyckor – har du goda chanser att bli över 100 år.

 • Siffrorna i artikeln är för de nordiska länderna och kommer från en databas skapad av University of Washington.
Guide: Så undviker du att dö
© Shutterstock

0-4 år

Små barn är extra utsatta

Komplikationer vid för tidig födsel är en av de vanligaste dödsorsakerna bland små barn
© Shutterstock

Topp 3 dödsorsaker

 1. Spädbarnssjukdomar och trauma vid för tidig födsel: 17-28 dödsfall per 100 000 personer.
 2. Medfödda fosterskador och kromosomfel: 13-25 dödsfall per 100 000 personer.
 3. Plötslig spädbarnsdöd: 1,6-3,0 dödsfall per 100 000 personer.

Risk för dödsfall

Jämfört med resten av världen är spädbarnsdödligheten i norra Europa låg. De allra flesta dödsfallen bland små barn i de nordiska länderna är relaterade till förlossningskomplikationer eller för tidig födsel. Luftvägsinfektioner den vanligaste dödsorsaken bland spädbarn sett över hela världen med 671 928 dödsfall per år, motsvarande 101 dödsfall per 100 000 barn.

Så undviker du döden

Inte alla fosterskador och komplikationer går att undvika, men forskning visar att risken kan minskas så att chansen att få ett friskt barn ökar. Gravida bör bland annat undvika cigaretter, alkohol och droger, ha en hälsosam livsstil med ett BMI under 30 före graviditeten och äta extra vitamin B9 – även kallad folsyra. Ett folsyratillskott kan minska risken för fosterskador med upp till 70 procent.

5-9 år

Cancer drabbar små barn

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn
© Shutterstock

Topp 3 dödsorsaker

 1. Hjärncancer: 0,7-1,2 dödsfall per 100 000 personer.
 2. Medfödda fosterskador och kromosomfel: 0,7-1,3 dödsfall per 100 000 personer.
 3. Trafikolyckor: 0,6-0,8 dödsfall per 100 000 personer.

Risk för dödsfall

Cancer brukar förknippas med hög ålder, men den farliga sjukdomen är faktiskt också den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldrarna fem till nio år. Det gäller inte bara i Norden, utan även i övriga Europa samt i Nordamerika och Asien. De två vanligaste formerna bland barn är hjärncancer och leukemi (även kallad blodcancer). Som tur överlever många barn – cirka 80 procent – sjukdomen.

Hur man undviker döden

Forskare har inte hittat något samband mellan livsstil och cancer hos barn. Sjukdomen är därför svår att undvika. En annan vanlig dödsorsak bland barn, trafikolyckor, kan i sin tur undvikas. Bilister som tittar på sin telefon löper fyra gånger större risk att hamna i en bilolycka än andra, därför det viktigt att avstå från. Höga hastigheter och rattfylleri – två andra vanliga orsaker till trafikolyckor – bör också undvikas.

10-24 år

Unga människor dör onaturlig död

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga
© Shutterstock

Topp 3 dödsorsaker

 1. Självmord: 5,9-6,7 dödsfall per 100 000 personer.
 2. Trafikolyckor: 3,8-4,4 dödsfall per 100 000 personer.
 3. Narkotikamissbruk och överdosering: 2,3-3,0 dödsfall per 100 000 personer.

Risk för dödsfall

För unga mellan 10 och 24 år är självmord tyvärr den vanligaste dödsorsaken. Detta gäller särskilt för unga män, där självmord sker mer än dubbelt så ofta som bland unga kvinnor. Av de näst vanligaste dödsorsakerna i åldersgruppen, det vill säga trafikolyckor och dödsfall i samband med missbruk är också män starkt överrepresenterade jämfört med kvinnor.

Hur man undviker döden

Andelen unga som har självskadebeteende och begår självmord är särskilt hög i tonåren och tidiga 20-årsåldern. Forskare har försökt kartlägga orsakerna till fenomenet och slutsatsen är att depression, mobbning, en problematisk uppväxt och stress är tydliga riskfaktorer. Sök därför hjälp om du upplever någon av dessa saker – samtal och eventuell behandling kan minska risken för självmord.

25-34 år

Fler dör av droger än trafikolyckor

Missbruk och överdos är en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga
© Shutterstock

Topp 3 dödsorsaker

 1. Självmord: 15 dödsfall per 100 000 personer.
 2. Missbruk och överdosering: 9,3-10 dödsfall dödsfall per 100 000 personer.
 3. Cancer: 6,3-10 dödsfall dödsfall per 100 000 personer.

Risk för dödsfall

Självmord är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i åldern 25-34 år. Trafikolyckor trycks i sin tur ner på listan av narkotika och cancer. Återigen står män för majoriteten av dödsfallen när det kommer till självmord och missbruk. Men cancer drabbar också kvinnor hårt, och i den här åldersgruppen är bröstcancer den största dödsorsaken bland cancerformer.

Hur man undviker döden

Forskning visar att unga vuxnas konsumtion av droger delvis formas av deras umgängeskrets. Attityder och förhållningssätt till euforiska droger bland familj och vänner, samt en allmän kultur där droger glamoriseras, spelar en viktig roll för unga människors uppfattning om droger. Information om substanser och deras effekter kan bidra till att minska risken för missbruk.

35-49 år

Cancerfallen väller fram

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna
© Shutterstock

Topp 3 dödsorsaker

 1. Cancer: 18-60 dödsfall per 100 000 personer.
 2. Hjärt- kärlsjukdomar: 6,8-28 dödsfall per 100 000 personer.
 3. Självmord: 11-19 dödsfall per 100 000 personer.

Risk för dödsfall

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland människor mellan 35 och 49 år. De vanligaste cancerformerna i denna åldersgrupp är bröstcancer, hudcancer, livmodercancer, äggstockscancer, sköldkörtelcancer, testikelcancer och tjocktarmscancer. Hjärt- kärlsjukdom är den näst vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen. Självmord hamnar på tredje plats.

Så undviker du döden

Livsstilen spelar en viss roll vid cancer, och därför har du möjlighet att minska risken att utveckla sjukdomen. Undvik bland annat cigaretter och minska ditt alkoholintag. Var fysiskt aktiv, håll ditt BMI inom det normala och ät generellt hälsosamt och varierat med mycket kostfiber och minimalt med rött kött. Använd också solskyddsmedel för att skydda din hud från UV-strålning och vaccinera dig mot HPV-virus för att undvika livmoderhalscancer.

50-69 år

Hjärtat attackeras

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen
© Shutterstock

Topp 3 dödsorsaker

 1. Cancer: 278-297 dödsfall per 100 000 personer.
 2. Hjärt-kärlsjukdomar: 136-147 dödsfall per 100 000 personer.
 3. Mag-tarmsjukdomar: 38-42 dödsfall per 100 000 personer.

Risk för dödsfall

Både cancer och hjärt-kärlsjukdomar är mycket vanliga dödsorsaker i denna åldersgrupp. Hjärt-kärlsjukdomar uppstår generellt oftare hos män än hos kvinnor – möjligen för att det kvinnliga könshormonet har en skyddande effekt, som dock försvinner efter klimakteriet. Bland diabetiker är kvinnor mer utsatta för hjärt-kärlsjukdom än män.

Hur man undviker döden

Regelbunden fysisk aktivitet gör hjärtat fysiskt starkare och förebygger hjärt-kärlsjukdomar. Forskning visar att 150 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet per vecka minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar med 14 procent. Att sluta röka hjälper också eftersom rökning skadar kärlväggarna. En hälsosam kost med låga mängder mättat fett och stora mängder växtfibrer minskar också risken för hjärt-kärlsjukdomar med 31 procent.

70-99 år

Hjärnan blir sårbar

Demens är en av de vanligaste dödsorsakerna bland äldre
© Shutterstock

Topp 3 dödsorsaker

 1. Hjärt-kärlsjukdomar: 1751-2184 dödsfall per 100 000 personer.
 2. Cancer: 1169-1378 dödsfall per 100 000 personer.
 3. Alzheimers sjukdom och demens: 203-1006 dödsfall per 100 000 personer.

Risk för dödsfall

Hos äldre är cancer och hjärt-kärlsjukdomar fortfarande de två vanligaste dödsorsakerna, men Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är nu också en betydande dödsorsak. Demens drabbar främst kvinnor – två tredjedelar av de demenssjuka är kvinnor. En del av förklaringen är att män generellt lever kortare liv än kvinnor och därmed inte blir tillräckligt gamla för att få demens. Men forskare har också börjat misstänka att kvinnors gener spelar en roll.

Hur man undviker döden

Demens orsakas av att hjärnans celler börjar utsöndra giftiga proteiner som långsamt dödar cellerna. Det finns inget botemedel för närvarande - bara medicin som kan lindra symtomen. Vissa studier tyder dock på att man kan göra något för att förebygga sjukdomen; exempelvis mycket sömn är tydligen viktigt för att hjärnan ska rena sig från giftiga ämnen. Fysisk aktivitet verkar också skydda mot demens.

100+ år

Tre tips för att bli över 100 år

En hälsosam livsstil ökar chansen att bli över 100 år
© Shutterstock

Sannolikheten att en person som föddes på 1920-talet blir över 100 år är bara 1-2 procent, men barn som föds i dag har enligt vissa analyser hela 30 procents chans att nå hundraårsdagen. Om du vill vara en av dem som når 100-strecket bör du följa dessa tre råd från vetenskapen:

1. Rökavvänjning ger tio år

Rökning kan orsaka bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer, och i genomsnitt lever icke-rökare tio år längre än rökare. Om du slutar röka innan du fyllt 40 minskar risken att dö i rökrelaterade besvär med upp till 90 procent.

2. Träning ger fem år till

Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet sänker risken att utveckla livsstilssjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar med upp till 30 procent. Träning kan alltså köpa dig extra levnadsår, exempelvis lever idrottare 5,5 år längre än ickeidrottare.

3. Fisk och fibrer ger dig upp till 100 år

Personer över 100 år har en speciell sammansättning av tarmbakterier – och det beror förmodligen på kosten. Särskilt menar forskarna att den så kallade medelhavskosten som är rik på bland annat växtfibrer, fisk och nötter kan öka livslängden.