Gift från näbbdjur ska behandla diabetes

Mer än 420 miljoner människor lider av diabetes. Ett hormon som hittats i näbbdjurets gift kan dock rädda otaliga människoliv, och ännu fler från besvär till följd av sjukdomen.

næbdyrgift

De lägger ägg och hanarna har en giftig tagg på foten.

Näbbdjuret är ett udda däggdjur, men det märkliga djuret kan rädda oss från en av vår tids största och farligaste sjukdomar.

Australiska forskare har upptäcktatt giftet från näbbdjuret kan vara ett slagkraftigt vapen i kampen mot diabetes typ 2, även kallat åldersdiabetes.

GLP-1 är nyckeln

Diabetespatienter lider av brist på insulin. De producerar för lite av hormonet, och de behöver större mängder än friska personer.

Insulin produceras i bukspottkörteln och binder sig till sockermolekyler, så att de kan tas upp av våra celler. Ett annat hormon, GLP-1, ser till att bukspottkörteln får besked om att den ska producera insulin.

GLP-1 bryts emellertid ned snabbt i kroppen, och hos diabetespatienter kan det vara ett problem, eftersom de då inte producerar tillräckligt med insulin.

Botemedel kan finnas i gift

Näbbdjuret producerar GLP-1 och insulin i tarmsystemet på samma sätt som människor och andra däggdjur. Nu har forskarlaget dock funnit att det märkliga djuret även producerar GLP-1 som en del av sitt gift.

Det GLP-1 som produceras i giftet har en annan molekylstruktur än det som produceras i tarmarna. Till följd av det bryts det inte ned lika snabbt. Därför kan hormonet stanna kvar längre i tarmsystemet och se till att bukspottkörteln insöndrar mer insulin.

Nästa steg för forskarna blir att omvandla giftet till medicin. På sikt hoppas de att det kan bli tal om en behandling mot diabetes typ 2.

Vill du veta vilket djur som är giftigast? Läs här om [https://illvet.se/djur/overlevnad/varldens-giftigaste-djur).