Shutterstock
Forkølelsesvirus

Genombrott: Forskare upptäcker botemedel mot förkylning

Forskare har upptäckt att de genom att deaktivera ett speciellt protein kan stoppa att förkylningsvirus förökar sig och sprids i kroppen. Det ger hopp om ett nytt läkemedel, som kan innebära slutet för den årliga snuvan.

Förkylning är en notoriskt hård nöt att knäcka för vetenskapen. Inte nog med att det finns omkring 160 olika typer av förkylningsvirus – så muterar de dessutom extremt snabbt.

Det gör det svårt att påverka dem med läkemedel och därmed är möjliga behandlingar av förkylningar också begränsade i dag.

Men nu har forskare från Stanford University hittat ett nytt Sätt att angripa förkylningen. I stället för att gå direkt på viruset, satsar de på det som förkylningen behöver för att föröka sig och spridas.

Metoden kallas ’värdorienterad behandling’, och målet är helt enkelt att göra våra kroppar obeboeliga för viruset.

Ett speciellt protein väcker uppseende

Forskarna odlade först ett antal människoceller i en petriskål som de kunde infektera med så kallade enterovirus, bland annat förkylningsvirus. Därefter använde de genteknik för att stänga av enskilda gener i de olika cellerna.

När forskarna infekterade cellerna upptäckte de att frånvaron av vissa gener stoppade de olika virusens förökningsprocess. Och speciellt en gen såg ut att vara en perfekt bromskloss.

Genen producerar ett speciellt protein som kallas SETD3. Och även om forskare inte vet så mycket om proteinet, så visade försöket att det hade stor betydelse för virusens förökning och spridning.

För förstå mer om effekten av SETD3-proteinet odlade forskare därefter celler, som saknade proteinet. Efter det infekterade de dem även med olika enterovirus, bland annat polio och tre sorters förkylningsvirus.

Resultaten visade att virussen inte trivdes utan proteinet och att deras fortplantningsförmåga faktiskt reducerades med 1000 jämfört med kontrollceller.

Kort sagt fanns det så gott som inga spår av virus i cellerna.

Genmodifierade möss blir immuna

Forskarna har även testat metoden på möss som har genmodifierats att sakna SETD3. I de fallen injicerades de två typerna av enterovirus direkt i deras hjärnor, vilket under normala omständigheter skulle ha dödat dem.

Men de genmodifierade mössen hade blivit helt immuna.

Även om forskare nu kan konstatera att SETD3 har stor betydelse för enterovirusens överlevnad, så råder det fortfarande osäkerhet kring exakt hur de använder SETD3 till sin fördel. Forskare har dock upptäckt att virusen inte använder den del av SETD3 som ingår i cellernas allmänna aktivitet.

Därför ger de banbrytande resultaten även hopp om att kunna skapa läkemedel som med säkerhet kan undertrycka delar av SETD3 och ge ett brett skydd mot sjukdomar som exempelvis den evigt närvarande förkylningen.