Genombrott: Forskare hittar källan till PCOS

Sjukdomen PCOS drabbar minst 10 procent av världens kvinnor och får stora konsekvenser för de drabbade. Ett nytt forskningsprojekt har förmodligen rett ut var i kroppen sjukdomen uppkommer.

Cystor på äggstockarna

Cystor på äggstockarna

© GUSTOIMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Skäggväxt, övervikt, acne, depressioner, utebliven menstruation och infertilitet. Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) visar sig på många olika sätt hos de kvinnor som drabbats av sjukdomen.

De olika symptomen gör att sjukdomen, som minst 10 procent av världens kvinnor lider av, är svår att diagnosticera.

Orsaken till sjukdomen är fortfarande okänd, men ett forskarteam från University of South Wales i Australien har tagit ett steg närmare en förklaring.

Ägg omvandlas till cystor

PCOS är ett tillstånd med många äggblåsor i äggstockarna som har stoppats i sin utveckling och som bildar cystor i stället för att bli ägg.

Sjukdomen åtföljs av hormonrubbningar och den medicinska behandlingen består därför antingen av p-piller eller andra hormoner som kan skapa balans i kroppen igen.

Men det är inte alla kvinnor som svarar lika bra på behandlingen.

Startar i hjärnan

Hittills har jakten på orsaken främst pågått i äggstockarna, men något tyder på att det inte är här problemet finns.

Australiensiska forskare avlägsnade så kallade androgena receptorer i hjärnan respektive äggstockarna på möss. Receptorerna reagerar på "manliga" hormoner som exempelvis testosteron.

När receptorerna i hjärnan togs bort kunde mössen inte utveckla PCOS. Det kunde de dock om receptorerna togs bort i äggstockarna. Alltså blev slutsatsen att PCOS uppstår i hjärnan – inte i äggstockarna.

Den nya upptäckten kan enligt forskarna öppna för nya metoder att behandla den utbredda sjukdomen på.