Shutterstock

Genombrott: Coronaviruset biter inte på vaccinerade apor

Åtta makaker kan ha visat vägen för ett coronavirusvaccin, som bygger på en hundra år gammal princip. Metoden är dessutom enkel, billig och utan biverkningar.

Hotet dök upp som en blixt från en klar himmel när världen fick höra talas om det nya coronaviruset för första gången den 31 december 2019. Sedan dess har viruset krävt upp emot 300 000 dödsoffer och ödelagt flera länder.

Sedan dess har forskare försökt utveckla metoder för att stoppa pandemin – och ett av de fösta stora genombrotten dyker nu upp i form av en gammal vaccinmetod.

Forskare vid det kinesiska läkemedelsföretaget Sinovac har nyligen i den välkända vetenskapliga tidskriften Science publicerat sina slutsatser av ett försök med ett coronavirusvaccin.

Vaccintest utrotade coronaviruset

I möss, råttor och – viktigast av allt – åtta makaker bildade vaccinet PiCoVacc antikroppar som medförde att försöksdjuren var helt resistenta mot coronaviruset när de utsattes för smitta tre veckor senare. För de apor som tog emot den starkaste dosen av vaccinet kunde coronaviruspartiklar inte överhuvudtaget uppmätas i efterhand.

Resultatet är banbrytande på flera sätt:

  • Det är första gången ett vaccin har gjort apor immuna mot det nya coronaviruset.
  • Vaccinet ger inga bivirkningar.
  • Metoden är enkel och billig.
  • Vaccinet skyddar mot flera mutationer av coronaviruset.

Den första testfasen av vaccinet på människor har nu inletts, där 144 frivilliga har låtit sig injiceras med vaccinet.

Immunförsvaret attackerar hela viruspartikeln

I nuläget testas åtta olika coronavirusvaccin enligt Världshälsoorganisationen, World Health Organization, på människor.

Flera av de nya vaccinen syftar specifikt på att bilda de antikroppar som blockerar det protein i det nya coronaviruset som kan tränga in i människans celler.

PiCoVacc, å andra sidan, gör att immunförsvaret attackerar hela den invaderande viruspartikeln. Metoden är en variant av den traditionella metoden för vaccin som har använts sedan 1800-talet. Det innebär en injektion med en kontrollerad mängd inaktiverat virus som immunförsvaret kan känna igen och stoppa i ett fall av framtida smitta.

Så fungerar ett vaccin

Ett vaccin förbereder vårt immunförsvar på ett virus eller en bakterie.

© Oliver Larsen

Första immunreaktionen

Vacciner består av döda eller levande delar av ett virus eller en bakterie. Immunförsvaret reagerar genom att bygga antikroppar, som bekämpar sjukdomen, samt minnesceller, som kommer ihåg den till nästa gång.

© Oliver Larsen

Andra immunreaktionen

När kroppen möter samma virus eller bakterie igen identifierar immunförsvaret detta omedelbart och producerar de antikroppar som bekämpar viruset eller bakterien.

Blodprov från försöksdjuren visade att vaccinet hade producerat upp emot tio gånger fler antikroppar i blodet jämfört med blodet hos de Covid-19-patienter som tillfrisknat.

Makaker som inte hade fått vaccinet utvecklade symptom som enligt forskarna påminde om sjukdomsförloppet hos människor.

Resultaten entusiasmerar forskare, som kallar metoden »old school« – inte minst på grund av avsaknaden av biverkningar.

Vaccin som PiCoVacc tillsätts ofta en så kallad immunförstärkare – i detta fall aluminiumhydroxid – som får immunförsvaret att producera en mängd antikroppar. Det är inte alla dessa antikroppar som behövs för att bekämpa virus, vilket kan leda till överhettning av immunförsvaret och i sin tur till biverkningar. Men enligt forskarna reagerade försöksdjuren inte olämpligt på PiCoVacc.

Enkelt vaccin kan hjälpa världens länder

PiCoVacc skyddade mot flera mutationer av det nya coronaviruset, vilket indikerar att kontrollen av SARS-CoV-2 kan hanteras med hjälp av ett vaccin.

Även om försöken är ett genombrott kan det ta upp emot ett och ett halvt år innan vaccinet är ute på marknaden. Först måste PiCoVacc genomgå tre så kallade kliniska testfaser med försök på människor. Andra fasen börjar i mitten av maj i ett försök med 1 000 personer.

Oavsett utsikterna visar försöken med makaker att ett vaccin med all sannolikhet är möjligt – och att vägen dit inte är svårare än så. Med hjälp av den enkla tekniken bakom PiCoVacc kommer även låg- och mellaninkomstländer kunna producera sitt eget vaccin.