Shutterstock

Fyra patienter har drabbats två gånger: Därför smittar corona igen

De första bekräftade fallen av coronapatienter som har smittats igen har dykt upp. Men forskare ser ingen anledning till panik.

Ett fall i USA, ett i Hongkong, ett i Belgien och ett i Nederländerna. Fyra patienter har hittills bekräftats ha smittats av coronaviruset SARS-CoV-2 två gånger.

Varje fall har dubbelkontrollerats med genetiska analyser som visar att den återvändande smittan har skett med en lätt muterad form av viruset.

Det innebär ett bakslag för hoppet om immunitet – men det är faktiskt inte en så dålig nyhet som man kan tro.

Tre återsmittade saknade Covid-19-symtom

Av de fyra nya fallen var tre helt symtomfria andra gången. Om det är regel snarare än undantag, innebär det att kroppens immunförsvar förmildrar sjukdomen under ett andra utbrott.

En del epidemiologer har slagit fast att återsmittan är goda nyheter, eftersom patienten i Hongkong var opåverkad av viruset.

Den första personen som smittades med SARS-CoV-2 två gånger kom från Hongkong.

© Shutterstock

Men det fjärde återvändande smittfallet – en 25-årig amerikan – upplevde allvarligare symtom andra gången. Om det är normen innebär det att immuniteten är begränsad.

Forskarna ser två möjliga scenarier

Immunresponsen skiljer sig från person till person. Med utgångspunkt i de beskrivna fallen definieras två scenarier för patienter efter att de har smittats av coronaviruset första gången:

  • 1. Kroppen blir immun
    Efter smitta med SARS-CoV-2 bildar en del patienter många antikroppar. Dessutom bildar kroppen även immunceller – exempelvis T-celler – som hjälper till att bekämpa Covid-19. Immuniteten eliminerar inte risken att någonsin smittas igen, men på grund av antikropparna och T-cellerna kommer symtomen andra gången oftast att bli lindriga.

  • 2. Kroppen blir inte immun
    Om kroppen inte har bildat särskilt många antikroppar, därför att immunförsvaret har besegrat viruset utan antikroppar – eller därför att viruset muterar så snabbt att kroppen inte är skyddad mot smitta igen. I värsta fall kan den andra infektionen leda till ett värre utbrott av sjukdomen, vilket exempelvis är fallet med denguefeber.

De epidemiologer som har undersökt de återsmittade patienterna anser att reinfektion högst sannolikt bara sker i särfall. Den nederländske patienten hade exempelvis redan ett dåligt immunförsvar.

Vacciner är ändå effektiva

Återsmitta har stor betydelse för om de cirka 140 vaccinerna under utveckling kan skapa flockimmunitet, men deras väntade effekt är inte nödvändigtvis hotad av de fyra smittfallen.

Vanligtvis ger vacciner nämligen en mycket bättre immunrespons än tidigare smitta.

Dessutom måste ett effektivt vaccin justeras över tid i takt med virusets mutationer. En del experter anser att de kommande vaccinerna kommer att verka under maximalt fem år.

Video: Så här fungerar flockimmunitet

Video