Fruktad mördarbakterie upptäckt i Skandinavien

Läkare slår larm: "Det handlar om bakterier som inte går att behandla".

Mördarbakterier

Nya mördarbakterier har spridits till Skandinavien och hotar att göra till synes enkla infektioner livshotande. Expert kallar situationen "mycket oroande".

Bakterier med en ny gen, som potentiellt gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika, har upptäckts hos en person i Danmark.

Utan antibiotika får bakterierna fritt spelrum och i värsta fall kan till synes enkla infektioner bli dödliga.

Experter kallar det en skrämmande utveckling.

"Skräckscenariot är att vi står inför bakterier som inte kan behandlas", säger överläkare Robert Leo Skov, som är områdeschef för bakteriologisk övervakning och infektionshygien på Statens Seruminstitut i Danmark, och fortsätter:

"En urinvägsinfektion kan spridas till blodet. Och utan antibiotika riskerar du att dö."

Mördarbakterierna, som nu har hittats i Danmark, upptäcktes först i Kina.

Mördarbakterier sprider dödlig gen

Ett kinesiskt forskarlag med professor Jian-Hua Liu i spetsen ligger bakom upptäckten av de nya mördarbakterierna. Forskarna har nyligen publicerat sin forskning i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Genen, som har namnet mcr-1, gör bakterien resistent gentemot antibiotikatypen polymyxin. Antibiotikan används bara mot de farliga bakterier som är resistenta mot alla andra sorters antibiotika.

Får du en livsfarlig infektion med dessa bakterier har läkarna därför ingen bot.

Genen sitter i så kallade plasmider, vilket gör den extra farlig. Plasmider är nämligen ett slags mobilt dna, som bakterierna lätt kan kopiera och överföra till andra bakterier.

Forskarlaget har redan bevis för att genen har överförts från e. Coli, som bland annat kan ge urinvägsinfektioner, till Klebsiella-bakterier, som kan orsaka lunginflammation.

Mördarbakterier hittade hos vart femte djur

Det kinesiska forskarlaget samlade bakterieprover från grisar i fyra provinser, samt från fläsk- och kycklingkött på 30 marknader och 27 stormarknader i Guangzhou-provinsen under perioden 2011 till 2014.

Bland de 804 djuren var 166 (21 procent) smittade med bakterier med mcr-1-genen, medan 78 (15 procent) av de 523 proverna från rått kött innehöll bakterien.

Forskarna analyserade också bakterier från 1?322 patienter, som var inlagda med infektioner på två sjukhus. Bland patienterna var 16, det vill säga lite mer än 1 procent, smittade med mördarbakterier. Och antalet positiva prover ökar varje år.