Framtidens plågor

Nästa våg av smittsamma sjukdomar, som forskarna fruktar ännu mer än till exempel fågelinfluensan, känner de ännu inte. Värst skulle vara en helt ny sjukdom, som kommer överraskande och samtidigt har hög dödlighet.

Birdflu

Fågelinfluensa

Typ: Virus – influenza A H5N1.

Zoonos: Ja, från fåglar.

Smittkälla: Direkt kontakt med fåglar.

Inkubationstid: 1–3 dagar.

Symptom: Feber, huvudvärk och ömhet i kroppen. Andningsproblem, lunginflammation och blödningar i lungorna.

Utbredning: Primärt i Kina, Egypten, Indonesien, Pakistan och Vietnam.

Sjuka: 447. Döda: 263.

Speciellt: Fågelinfluensa är starkt dödlig men sprids inte så lätt mellan människor. Sker det, kan H5N1 bli en influensapandemi, där skräckscenariot är spanska sjukan.

Q fever

Q-feber

Typ: Bakterie – Coxiella burnetii.

Zoonos: Ja, från boskap, får, getter etc.

Smittkälla: Luft eller kontakt med djur.

Inkubationstid: 9–40 dagar.

Symptom: Hög feber, kraftig huvudvärk, torrhosta eller frossa. Ett fåtal utvecklar kronisk Q-feber, som tar cirka fyra år att behandla.

Utbredning: Husdjur i det mesta av världen.

Sjuka: Okänt. Det nuvarande utbrottet i Holland över 3500. Döda: 1–2 procent vid akut Q-feber, 60 procent vid kronisk Q-feber.

Speciellt: Mycket smittsam, då en enstaka bakterie är tillräcklig för att smitta en människa.

Okänd dråpare

Typ: Säkert RNA-virus, som muterar snabbt. Ny okänd sjukdom som vi ännu inte har mött.

Zoonos: Ja. Från en asiatisk djurfarm med väldigt många djur och dåliga hygieniska förhållanden – eller från den orörda regnskogen.

Smittkälla: Smittar som förkylning.

Inkubationstid: Skräckscenariot är en virusinfektion som HIV, som inte gör oss sjuka förrän lång tid efter infektionen men som ändå smittar.

Symptom: Symptom kommer sent.

Utbredning: Global på kort tid. Uppstår i Asien, Amazonas, Mexiko eller Kongobäckenet.

Sjuka: 2 miljarder. Döda: 500 miljoner.

Speciellt: Ny sjukdom, som kommer oväntat.