Shutterstock
antibiotika, bakterier, antibiotikaresistent

Forskare slår larm: Antibiotikaresistensen är utom kontroll

Varje dag dör cirka 3 500 människor av antibiotikaresistenta infektioner. Forskare ser det som ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Men om antibiotika, som exempelvis penicillin, används för mycket kan bakterier utveckla resistens. Som ett resultat kan infektioner som annars anses vara ofarliga bli dödliga.

Forskare vid University of Washington har nu samlat in data om antibiotikaresistens från över 200 länder i världen och analyserat dem i den mest omfattande studien i sitt slag.

Enligt studien är bakterier som är resistenta mot våra antibiotika nu ett lika stort hot mot den globala folkhälsan som malaria och aids.

Barn är särskilt utsatta

Minst 1,2 miljoner människor i världen dog av antibiotikaresistenta infektioner under 2019. Det motsvarar 3 500 dödsfall om dagen.

Resistenta bakterier kan vara dödliga för människor i alla åldrar, men barn är särskilt utsatta.

Forskarna uppskattar att ett av fem dödsfall bland barn under fem år beror på infektioner som tidigare kunde behandlas med antibiotika.

Situationen är allvarlig, men det finns hopp

Studien innebär en uppmaning till omvärlden med instruktioner för akuta åtgärder från politiker, sjukhuspersonal och forskare.

Forskarnas rekommendationer är en mer återhållsam användning av den antibiotika vi har, ökad medvetenhet om hotbilden och, inte minst, mer anslag till forskning.

Det finns dock hopp trots situationens allvar.

Tidigare har traditionella metoder för att utveckla nya antibiotika tagit upp emot 15 år och kostat enorma summor, men de senaste årens framsteg inom artificiell intelligens har bidragit till en betydande acceleration av processen.

Till exempel har ett forskarlag vid Columbia University lyckats identifiera hela 20 nya framtida antibiotika på bara 48 dagar.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att antalet globala dödsfall på grund av antibiotikaresistens kan växa till tio miljoner årligen till 2050 om inte rätt åtgärder vidtas.