Shutterstock

Forskare: Multiresistent malaria härjar i Sydostasien

Multiresistent malaria sprider sig i Vietnam, Laos, Kambodja och Thailand. Sjukdomen kan inte slås ut med de två mest använda läkemedelstyperna, varnar forskare, som kallar antalet misslyckade malariabehandlingar "alarmerande högt".

En multiresistent malariaparasit sprids rekordsnabbt i Sydostasien. Man upptäckte först parasiten i Kambodja, och nu har den spridits till Vietnam, Laos och norra Thailand.

Den multiresistenta malariaparasiten av typen Plasmodium falciparum är nu den mest dominerande av de malariatyper som finns i de fyra länderna.

Det är mygg som bär på malaria. Men det är parasiten som myggorna infekterar oss människor med som gör oss sjuka.

En av den forskare som ligger bakom den obehagliga nyheten är Nick White. Han säger till Oxford University News att åtgärder måste vidtas omgående:

Vi måste utplåna malaria i den här regionen nu och vidta åtgärder för att förhindra att den multiresistenta malariabakterien sprider sig till andra delar av Asien och Afrika. När resistenta malariabakterier tidigare har spridits i Sydostasien och vidare till Afrika ledde det till miljontals dödsfall bland barn. Nick White, forskare vid Oxford Universitet

Nick White syftar på när malariabakterier i Afrika på 1980-talet började bli resistenta gentemot den dåvarande behandlingen som bestod av preparatet klorokin.

År 2004 kulminerade malaria i Afrika söder om Sahara, och man uppskattar att de klorokinresistenta malariabakterierna kostade 824 758 människor livet. Samma år förekom det omkring 100 000 dödsfall i Syd- och Sydostasien till följd av malaria.

Och nu fruktar forskare att historien kan upprepa sig med början i Sydostasien.

Temporär schack matt

De två preparat man hittills har använt i Sydostasien är ett snabbverkande syntetiskt medel, piperaquine, och ett annat som ska intas parallellt och över en längre period, dihydroartemisinin. Det sistnämnda utvinns ur artemisinin; ett koncentrat av växten kinesisk malört.

Men 2008 började man i Kambodja se en malaria, som var resistent mot just denna cocktail. I västra Kambodja hade malariabehandlingen 2013 ingen effekt i 46 procent av fallen. Och liknande förhållanden beskrevs senare i Laos, Vietnam och Thailand.

De data forskarna utgick ifrån är information om 1 673 smittade malariapatienter insamlad 2008–2018. Deras slutsats är glasklar: Situationen har förvärrats drastiskt sedan 2013.

Mer än 80 procent av malarian i vissa regioner av Kambodja, Vietnam, Laos och norra Thailand, där studierna har genomförts kommer från den så kallade multiresistenta malariaparasiten.

Och läkarna i de fyra länderna står för tillfället handfallna.

Därför är det inte någon ovanligt att i de många malariaplågade områdena – främst i södra och sydöstra Asien - se frivilligarbetare desperat gå i krig med rökkanoner för att ta kål på de mördande myggorna.

© Shutterstock

Botemedel finns kanske i Afrika

Forskare testar ett malariavaccin. Det är Världshälsoorganisationen, WHO, som ligger bakom vaccinet, RTS,S. I slutna laboratorieförsök har den det haft relativt stor effekt: 40 procent av de vaccinerade i försöken blev immuna mot malaria.

Därför ska 750 000 barn i Kenya, Ghana och Malawi vaccineras under 2019 för att se om vaccinet har samma effekt utanför laboratoriet. Men ingenting är säkert än.