Shutterstock

Forskare: Klimatförändringar sprider mördarsvamp

En dödlig jästsvamp sprids och skapar panik på sjukhus världen över. Amerikanska forskare anser att klimatförändringar kan vara orsaken.

Det är tio år sedan jästsvampen Candida auris hittades första gången – i en japansk kvinnas hörselgång. Sedan dess har svampen spridits på sjukhus över hela världen.

Svampen lever som många andra Candida-arter på kroppen, och den infekterar i synnerhet sjuka personer med ett redan nedsatt immunförsvar. Men Candida auris är dessutom multiresistent, oerhört smittsam, svår att kontrollera – och kan i värsta fall vara fatal.

En av de forskare som har slagit larm är Tom Chiller från Centrum för sjukdomskontroll och prevention i Atlanta. Han leder en global efterforskning för att stoppa spridningen av Candida auris.

Han säger följande till The New York Times om den farliga svampen:

Det är ett odjur från den svarta lagunen. Det bubblade upp till ytan och nu finns det överallt. Tom Chiller, läkare vid C.D.C., Atlanta, USA.

En skrämmande utveckling

Forskning har med jämna mellanrum indikerat att överkonsumtion av antibiotika ger många olika bakterier och virus gynnsamma villkor för att spridas och utveckla multiresistens – vilket Candida auris har gjort.

En undersökning från 2013, som genomfördes i samarbete mellan ett flertal universitet, visade också att en annan svampart – Aspergillus fumigatus - blev resistent på grund av användningen av bekämpningsmedel i jordbruket. Nu betraktas även den svampen som ett hot mot människan.

Men den senaste skrämmande utvecklingen är att den kan spridas på grund av klimatförändringar. Den slutsatsen drar en forskargrupp från Johns Hopkins University, Baltimore, USA, i en studie som har publicerats i tidskriften Mbio.

Från myrlandskap till sjukhussängar

Normalt gör människans höga kroppstemperatur att Candida auris är en sällsynt gäst. Men "normalt" gäller inte längre.

Och Johns Hopkins-forskare tror att den globala uppvärmningen "tränar" svampen att överleva i varmare miljöer – vilket samtidigt gör det lättare för den att bosätta sig i människokroppen.

Forskarna beskriver sin teori om hur svampen sprids på grund av global uppvärmning i fem förenklade steg.

1. Temperaturökningen skapar en naturlig selektion hos svampar, där bara de starkaste överlever. De värmetoleranta svamparna har bättre villkor att bosätta sig i fåglar och däggdjur.

2. Candida auris-svampen, som ursprungligen växte i våtområden, har också utvecklat en högre temperaturtolerans.

3. Och det är i dessa våtområden som svampen har hittat sin nya värd: fågeln. Den Candida auris-infekterade fågeln flyger land, rike och världen runt och landar på många platser.

4. En sådan plats är jordbruket. Där överför fågeln den sjukdomsframkallande svampen till andra artfränder – exempelvis höns. Sedan blir människan (jordbrukaren) smittad av hönsen.

5. När jordbrukaren läggs in på sjukhusets intensivavdelning smittar han hela avdelningen – och de andra patienterna med nedsatta immunsystem befinner sig i riskzonen.

En viss osäkerhet

Johns Hopkins-forskarna tillstår att klimatförändringarna inte är hela förklaringen och att deras teori vilar på en osäker grund.

Det beror på att sambandet är svårt att dokumentera och att det inte finns någon plikt att anmäla Candida auris-infektioner. Det kan alltså finnas fall som forskarna inte ens har hört talas om.