Forskare: De här tre sjukdomarna kan bli epidemier

Om vi inte snart handlar kan flera sjukdomar utvecklas till globala pandemier. Nu varnar forskare världen över och satsar allt på att hitta vaccin.

Det finns ännu inget vaccin mot någon av de tre sjukdomarna.

© Shutterstock

För bara två år sedan härjade ett ohyggligt utbrott av ebola i olika delar av Västafrika och kostade mer än 11 000 människor livet.

Och agerar vi inte snart kan världen återigen stå inför flera hotande epidemier.

Det är budskapet från både organisationer, politiker och forskare från hela världen.

De sammanträffades under World Economic Forum i januari och lade fram en plan som ska påskynda utvecklingen av vaccin mot totalt tre sjukdomar, som utpekats som speciellt hotfulla.

Få en överblick över sjukdomarna här.

1. Lassafeber

Virusöverförd sjukdom som huvudsakligen förekommer i Väst- och Centralafrika.

Kommer ursprungligen från en speciell råttart, som lever i byar och på landsbygden.

Människor kan smittas genom kontakt med råttor eller genom livsmedel förorenade med råttexkrement. Men smittan kan även överföras från person till person genom kroppsvätskor.

Dödligheten är mellan 30 och 70 procent.

2. Nipahvirus

Påträffades första gången i Malaysia 1998.

Den ursprungliga värden för viruset är fladdermöss, som också kan smitta människor. Men smittan kan även överföras från person till person.

Omkring 60 procent av de smittade hamnar i koma och dödligheten ligger på omkring 75 procent.

3. Mers

Observerades för första gången i Saudiarabien 2012 och uppträder främst hos personer som har besökt den Arabiska halvön.

Smittokällan är ännu okänd, men kameler antas vara bärare av viruset.

Kan också smitta från person till person och dödligheten hos de rapporterade fallen ligger på omkring 35 procent.