Shutterstock

Forskare: Därför är Trumps coronacocktail livsfarlig

Den amerikanske presidenten Donald Trump lovordar malariamedicin som skydd mot coronaviruset. Men enligt en ny studie minskar preparatet COVID-19-patienters överlevnadschanser.

Uppdatering: Den vetenskapliga publikationen The Lancet har återkallat studien. Detta på grund av att läkemedelsföretaget Surgisphere, som hade lämnat underlag till studien, har vägrat att göra all information tillgänglig för forskare så att studien skulle kunna referatgranskas med hänsyn till patienternas integritet. Det innebär att forskarna inte längre kan lita på uppgifternas riktighet.

"Jag har tagit det i en och en halv vecka. Allt jag kan säga är att jag hittills verkar okej."

Orden kommer från Donald Trump och medlet han pratar om är hydroxiklorokin – ett 60 år gammalt preparat som en kontroversiell fransk professor tidigare under pandemin föreslog skulle användas i förebyggande syfte mot det aktuella coronaviruset.

Men presidentens riktlinjer under coronakrisen har minst sagt varit omdiskuterade. Också lovordandet av hydroxiklorokin har bestridits av de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna som inte hittar några bevis för preparatets gynsamma effekt mot coronavirus.

Snarare tvärtom.

Var fjärde patient på Trumps cocktail dör

Nyligen publicerade den vetenskapliga tidskrift The Lancet en metaanalys av 96 000 inlagda coronaviruspatienters sjukdomsförlopp som bekräftar läkarnas kritik: Var fjärde smittad patient som behandlas med hydroxiklorokin och antibiotika – en kombination Trump rekommenderar – dör. I jämförelse dör en av elva som inte tar hydroxiklorokin och antibiotika.

© Shutterstock

Vad är hydroxiklorokin?

  • Används bland annat vid behandling av artrit och hudsjukdomar med påvisbar gynnsam effekt.
  • Utvecklades 1955 som ett mildare preparat än förgångaren klorokin, som användes i förebyggande syfte mot malaria efter andra världskriget.
  • Hydroxiklorokins effektivitet som malariamedicin minskar i takt med att malariaparasiter blir resistenta.
  • Tas i tablettform.

Därför dör fler av hydroxiklorokin

I studien i The Lancet ökar dödligheten markant bland de patientgrupper som tog hydroxiklorokin, det närbesläktade preparatet klorokin eller ett av dessa två i kombination med antibiotika.

Tidigare studier har visat att hydroxiklorokin kan resultera i en elektrisk störning där det tar längre tid för hjärtmuskeln att ladda om för varje hjärtslag – ett fenomens som kallas långt QT-syndrom. Störningen kan leda till hjärtflimmer – och det kan även vissa typer av antibiotika göra.

Harvardforskarna bakom den nya metanalysen konstaterar att risken för livshotande hjärtflimmer är 411 procent högre hos de patienter som tog hydroxiklorokin och antibiotika.

Detta kan förklara varför Trumps coronacocktail är en farlig mix för COVID-19-patienter.