Forskare avslöjar de säkraste länderna under en pandemi

Var har människan störst chans att överleva och återuppbygga civilisationen om ett dödligt sjukdomsutbrott sveper över världen? Det har forskarna nu svar på – men vad tror du? Delta i vår omröstning och läs forskarnas svar här nedan.

Om vi drabbas av en global epidemi, en så kallad pandemi, finns det tre länder som är säkrare än alla andra här på jorden. Men vilka är de?

Testa dina gissningar här – och få forskarnas svar längre ned i artikeln:

Säkraste platsen är världens minsta kontinent

Utifrån ett speciellt poängsystem har forskare från University of Otago i Nya Zeeland räknat ut att den säkraste platsen under en pandemi är världens minsta kontinent - Australien.

Den högsta poäng ett land kunde få var 1 och Australien hade ett totalt resultat på 0,71.

På andra plats hamnade Australiens granne Nya Zeeland med en poäng på 0,68, medan tredjeplatsen gick till Island som fick 0,64 poäng.

Enligt forskarna är det dock möjligt att Island slår både Nya Zeeland och Australien om nationen ökar sin livsmedelsproduktion eller minskar sitt matsvinn.

Du kan se hela listan med de 20 säkraste platserna vid en pandemi här nedan.

Så gjorde forskarna sin värdering

Forskarnas poängsystem utgick från fyra övergripande parametrar: Plats, befolkning, resurser och samhälle.

Under dessa parametrar fanns det ytterligare underkategorier såsom exempelvis avstånd från landmassa, demografi, självförsörjning när det gäller livsmedel och energi samt allmän politisk stabilitet.

Beroende på hur nationerna rankades inom dessa kategorier fick de en poäng från 0 till 1.

Flera länder sorterades dock bort redan innan de gick igenom poängsystemet. Detta var exempelvis fallet med alla fastlandsnationer, då isolationsfaktorn hos önationer ger en naturlig säkerhet mot spridning av en dödlig sjukdom.

De önationer som hade en bro till fastlandet eller till andra öar sorterades också bort av samma orsak.

Önationer med färre än 250 000 invånare kvalade inte heller in på listan. Även om forskarna medger att överlevnad är möjlig med färre invånare är sannolikheten för att kunna återupprätta civilisationen större om antalet invånare är större än 250 000.

3 virus kan ligga bakom nästa pandemi

Enligt organisationen Coalition for Epidemic Preparedness Innovations,CEPI, är det främst tre typer av virus som vi behöver vara vaksamma på. Det finns nämligen en stor risk för att dess virus muterar till nya varianter som kombinerar smittsamhet med dödlighet.

1. Lassafeber

Lassafeber tillhör samma familj som ebola och kan leda till kraftiga blödningar. Viruset observerades första gången i staden Lassa i Nigeria år 1969.

Risk
25 procent får nedsatt hörsel. Hos 20 procent av de smittade angriper viruset organen. Varje år dör cirka 5 000 personer av lassafeber.

Symptom
Feber, magsmärta, kräkningar, diarréer, ont i halsen och hosta. I allvarliga fall blödningar från kroppsöppningar.

2. Middle East respiratory syndrome

Även kallad mers. Det första fallet av sjukdomen registrerades i Saudiarabien våren 2012.

Risk
Dödligheten är 35 procent. Viruset kan smitta från person till person via nysningar och hosta, men risken är liten.

Symptom
Feber, hosta, andningssvårigheter och diarré. Den smittade kan även drabbas av blodförgiftning och organsvikt.

3. Nipha-virus

Nipah-viruset är extremt smittsamt och observerades för första gången i Malaysia år 1998. Patienterna arbetar vanligtvis med grisuppfödare och smittas av sina djur.

Risk
Upp emot 75 procent av alla smittade dör och risk för direkt smitta mellan människor kan inte uteslutas.

Symptom
Feber, huvudvärk, svimning och problem att andas. I flera fall hamnar de smittade i koma.