Hur smittar förkylningar?

Det kan verka lätt att få en förkylning och svårt att bli av med den igen. Men hur smittar egentligen förkylningar?

Hur smittar förkylningar?

Förkylningar beror på över 200 olika virus som alla ger samma symptom. Förkylningar smittar när virus överförs från en sjuk persons övre luftvägar genom snor eller en nysning till en annan persons slemhinnor i näsan, munnen eller ögonen.

Förkylning smittar på tre sätt:

  1. Genom luften: Viruspartiklarna sprids i små droppar vid en nysning. Dropparna andas in av eller överförs på annat sätt till en annan person på upp till tio meters avstånd.

  2. Vid direkt kontakt: En sjuk person, som har viruspartiklar på händerna efter att ha snutit sig, tar i hand med en frisk person som sedan kliar sig i ögonen.

  3. Vid indirekt kontakt: Viruspartiklarna sprids via exempelvis ett dörrhandtag. Virus är dock endast smittsamma under en till två timmar utanför kroppen.

Förkylning är rena barnleken jämförelsevis

En förhållandevis harmlös förkylning kan inte mäta sig med de gamla sjukdomarna som digerdöden, spanska sjukan och spetälska.