Shutterstock

Flera allvarliga könssjukdomar härstammar djur

Även i naturen förekommer lösaktighet och olika sexpartners. Faktum är att könssjukdomar som gonorré, syfilis och hiv härstammar från djur.

Sexuellt överförda sjukdomar, även kallade könssjukdomar, drabbar inte bara människor.

Samma sjukdomar är kända inom i stort sett alla djurgrupper, från däggdjur och kräldjur till insekter och fåglar.

Tre av människans allvarligaste könssjukdomar – gonorré, syfilis och hiv – härrör från djur.

Minst 50 procent av världens koalor är infekterade med klamydia, och i vissa lokala bestånd är upp emot 100 procent smittade. Sjukdomen ger nedsatt fruktsamhet och medverkar till att koalan i dag är en hotad art.

© ImageSelect & Shutterstock

Djuren får samma problem som människan

Gonorré kom från boskap, syfilis från boskap eller får och hiv från apor. Via blod, inälvor eller sexuell kontakt med djur har sjukdomarna överförts till människor.

De olika könssjukdomarna ger djuren liknande slags problem som hos människor – infektion i könsorgan och urinvägar, nedsatt fruktsamhet, ökad risk för abort samt medfödda sjukdomar eller missbildningar hos avkomman.

Den bland djur mest utbredda könssjukdomen är brucellos – en bakterieinfektion som bland annat drabbar hjortar och hundar. Brucellos kan behandlas med antibiotika.