Schnartendorff / RKI
Ett BSL-4-laboratorium.

Faktakoll: Har coronaviruset sluppit ut från ett laboratorium?

Coronavirusets kinesiska ursprung är under luppen igen. Mitt i ett virrvarr av virologiskt detektivarbete, högröstad storpolitik, sjuka forskare och döda fladdermöss försöker vetenskapen nu skilja fakta från lögn.

Den amerikanske presidenten Joe Biden tar nu efter sin föregångare och kräver en redogörelse från kinesiska myndigheter, som en gång för alla ska avslöja varifrån covid-19 kommer.

Bakgrunden till åtgärden är en läckt rapport som väcker förnyad misstanke om att covid-19 kan ha framställts av människor.

Tes: Covid-19 har skapats på ett kinesiskt laboratorium

SARS-CoV-2-virusets ursprung är ett av de största och mest centrala mysterierna i den pågående pandemin.

År 2020 påtalade kinesiska myndigheter att virus från en fladdermus kan ha bytt värdorganism på Huanan Seafood Market i Wuhan.

Parallellt spekulerade konspirationsteoretiker kring att viruset i själva verket hade framställts på konstgjord som biologiskt vapen i ett laboratorium som ligger 14 kilometer från marknaden i Wuhan.

Då löd svaret: Nej, nej och åter nej.

Men efter att en delegation folkhälsodetektiver från WHO besökte Kina i januari och konstaterade att marknaden sannolikt inte var källan, lämnades mysteriet ouppklarat.

Nu blåser en ny rapport nytt liv i teorierna.

Fakta 1: Viruslaboratoriet är toppsäkrat

Informationen kommer från en anonym myndighetsperson som ingick i före detta president Donald Trumps administration. Rapporten blåste genast nytt liv i ryktena om ett utsläpp från laboratoriet.

Speciellt framträdande republikaner i USA använder rapporten som bevis för att viruset har sitt ursprung i ett laboratorium.

Tvivlet har uppstått därför att en stor mängd data för tillfället inte är offentligt tillgänglig. Det har lett till anklagelser om att viruset:
– antingen har framställts på konstgjord väg i laboratoriet som ett biologiskt vapen.
– eller har släppts ut av en olyckshändelse.

Enligt ledande virusforskare finns det inga tecken på att viruset har framställts på konstgjord väg. Om det var avsett som ett vapen skulle det sakna försvarsmekanismer, vilket laboratorieodlade virus sällan förses med. Genomet skulle också visa spår av att ha modifierats genom att andra virus ympats in i SARS-CoV-2. Alltså återstår endast möjligheten att kineserna har använt en för världssamfundets kollektiva forskarkår okänd teknik – och i så fall ägnar vi oss åt ren spekulation.

Utifrån befintlig information är det omöjligt att avvisa att viruset har uppstått i och av en olyckshändelse sluppit ut från laboratoriet. Ett flertal argument talar dock emot det.

För det första hävdar laboratoriets ledande forskare i fladdermusvirus, Shi Zhengli, i en intervju med den vetenskapliga tidskriften Science att laboratoriet under de senaste 15 åren isolerat och förvarat tre sars-relaterade coronavirus. Inget av dessa delar mer än 79,8 procent av sin kompletta arvsmassa, sitt genom, med SARS-CoV-2.

I virussammanhang innebär 20 procents skillnad att de är avlägset besläktade. Det coronavirus som har orsakat pandemin ackumulerar bara omkring två mutationer i månaden i sin 30 000 bokstäver långa genetiska kod.

För det andra måste de tre forskarna ha kringgått regler och procedurer om de har smittats av ett virus på sin egen arbetsplats. Laboratoriet är nämligen ett av världens drygt 50 inrättningar med så kallad biosäkerhetsnivå 4, BSL–4.

Det innebär bland annat att:

  • anställda bär personliga heldräkter under tryck i laboratoriet,
  • luften i laboratoriet pumpas ut genom ultrafinmaskiga filter, samt att
  • vatten och avfall från försök steriliseras under hög värme och högt tryck.
Säkerhet i ett BSL-4-laboratorium

Samtliga BSL4-laboratorier testas årligen av en neutral tredje part. WIV har byggts och drivs i samarbete med universitet i USA och Frankrike.

© National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Den höga säkerhetsnivån utesluter dock inte definitivt att forskarna har infekterats av SARS-CoV-2. Dessutom har den amerikanska ambassaden i Beijing tidigare varnat för bristfälligt utbildad personal i laboratoriet.

För det tredje talar sannolikhetskalkylen enligt sjukdomsekologen Peter Daszak helt enkelt emot att anställda i ett BSL4-laboratorium slumpmässigt har smittats med ett dödligt virus.

Hans studier har konstaterat att tre procent av den befolkning som bor i närheten av stora fladdermuskolonier bär på antikroppar mot fladdermusburna virus. Det innebär att mellan en och sju miljoner människor i hela Sydöstasien varje år infekteras av virus från fladdermöss.

Sannolikheten för att patient 0 finns bland de omkring sex anställda vid Wuhan-laboratoriet, som har arbetat med fladdermusvirus, är jämförelsevis i praktiken noll.

Fakta 2: Viruset uppstod långt före Kinas varning

Enligt kritiska röster är timingen för de påstått covid-19-smittade forskarna misstänkt. Kina förvarnade nämligen världssamfundet för smittan först den 31 december 2019.

Men genom att jämföra en ögonblicksbild av viruspartiklar från ett flertal patienter har forskare spolat tillbaka den så kallade molekylära klockan och uppskattat när partiklarnas genom var identiska.

Deras studie visar att viruset uppstod minst två månader tidigare, enligt forskarna.

Huruvida WIV-forskarna faktiskt hade insjuknat i covid-19, är svårare att utröna. I den läckta rapporten påstås symtomen överlappa covid-19, men även "andra vanligt förekommande, säsongsbetingade sjukdomar".

De kan med andra ord ha haft allt från covid-19 till en allvarlig förkylning.

Oversikt over forskjell på korona, forkjølelse og influensa

Oversikten viser hvor ofte ulike symptomer opptrer ved koronavirus, forkjølelse og influensa.

© Ken Ikeda Madsen. Kilde: WHO

Enligt Shi Zhengli från WIV lämnade samtliga anställda vid laboratoriet dessutom blodprover våren 2020, och testades för tidigare SARS-CoV-2-infektion. Ingen visade spår av antikroppar mot covid-19.

Teoretiskt sett kan de laboratorieanställda i Wuhan ha varit smittade med covid-19 i november. Men även om de var det, bevisar det inte att utbrottet kommer från superlaboratoriet.

Fakta 3: Presenterade data pekar inte på laboratoriet

USA:s president Joe Biden har gett sina underrättelsetjänster 90 dagar att reda ut saken. På andra sidan står det kinesiska utrikesdepartementet, som hänvisar till att Kina har lagt fram alla fakta de har om viruset.

Laboratoriets ledning är villig att samarbeta, på samma sätt som forskarna stod till förfogande när WHO:s delegation av coronadetektiver besökte landet. Då delade dock inte WIV med sig av sin information.

Men medan underrättelser och data kan vara felaktiga, ljuger arvsmassa sällan.

De slutsatser som nu kan dras om SARS-CoV-2:s ursprung är att det inte finns någonting som tyder på att delar av virusets genom har modifierats.

Det tidigaste kompletta genomet av det nya coronaviruset avslöjar en struktur som liknar naturliga coronavirus. Detta genom är indelat efter de proteiner som basparen kodar för. S står exempelvis för taggproteinet, som coronaviruset använder till att tränga in i mänskliga celler. M står för virusets membran.

© Zhang,Y.-Z, et. al.

Det närmast besläktade fladdermusviruset i WIV:s databas över 2000 virusgenom är RaTG13, som delar 96,2 procent av sin arvsmassa med SARS-CoV-2. De fyra procentens skillnad tar enligt forskare mellan 20 och 50 års evolution att uppnå. Om RaTG13 har blivit till SARS-CoV-2 kan det alltså inte ha hänt av slumpen, men analyser av genomet visar att SARS-CoV-2's mutationer ser naturliga ut.

Evolutionen kan mycket väl ta en genväg – ett så kallat antigent skifte – genom att exempelvis infektera ett annat djur än det ursprungliga värddjuret.

Så uppstår ett antigent skifte

Virus angriper cell

Två eller fler virus angriper en cell.

Virusens rna kopieras

Inuti cellens kärna kopieras virusens rna.

Ett nytt virus uppstår

Ett nytt virus skapas med egenskaper från de ursprungliga virusen.

Många forskare anser att SARS-CoV-2 har uppstått genom smitta genom en tillfällig värd, exempelvis en myrkott, vilket återigen pekar bort från laboratoriet.

Eftersom coronavirusets ursprung fortfarande är okänt efterfrågar 18 forskare i Science att laboratoriet undersöks en gång för alla för att slutgiltigt bekräfta eller dementera påståendena om den människoskapade pandemin.