Ebolafeber härjar i Västafrika

Det dödliga ebolaviruset har för tillfället det värsta utbrottet i historien. Tiotusentals har redan smittats och nästan 40 % har avlidit. Få bakgrund och överblick över den dödliga sjukdomen här.

Ebola i Afrika

Vad är ebola?

Ebola är ett långt, trådformat virus, som infekterar immunförsvaret och leder till att den drabbade blöder ihjäl.

Hur farligt är ebola?

Sjukdomen ebolafeber är mycket dödlig – 37% av de smittade dör – och kroppen har svårt att bekämpa den då ebolaviruset angriper immunförsvarets vita blodkroppar - så kallade monocyter, makrofager och dendritceller.

Ebola har goda förutsättningar i många västafrikanska länder med dåligt fungerande hälso- och sjukvårdssystem, medan sjukdomen inte räknas som särskilt smittsam i länder med hög sjukvårdsstandard och hygien. Forskarna räknar inte med så många smittade utanför Afrika.

Hur smittar ebola?

Ebola smittar endast via en sjuk persons blod, kräkningar eller diarré. Till skillnad från t.ex. influensa smittar ebolaviruset inte genom luften. Just de tre kroppsvätskorna flyter i stora mängder från eboladrabbade och därför är läkare och sjuksköterskor speciellt utsatta när de ska tvätta patienterna.

Varifrån kommer ebola?

De flesta forskare är överens om att afrikanska flyghundar är proppfulla med ebolavirus - även om de inte har några symtom.

Människor får troligtvis ebola-smittan i sig när de jagar flyghundar och kommer i kontakt med djurens blod. Föräldrarna till den pojke som var det första offret i Västafrika var just flyghundsjägare, och de har sannolikt tagit med sig en infekterad jakttrofé till byn.

Afrikanska flyghundar är en stor källa till ebolavirus. Även om det nuvarande utbrottet är tyglat, kan ett nytt utbrott ske närsomhelst.

När bröt sjukdomen ut?

Ebolafeber härstammar från 1970-talet, men har först på allvar blossat upp och blivit ett regionalt hot under 2014.

? Första stora utbrottet av ebolafeber (1976):

Det första stora ebolautbrottet kom 1976 i Kongo, där 280 människor dog. Sedan dess härjade sjukdomen med kortvariga, lokala epidemier i Centralafrika, men krävde aldrig fler offer än 1976.

? Andra stora utbrottet av ebolafeber (2013):

Utbrottet i december 2013 började i Guinea, och ebolaviruset dyker därmed för första gången upp i Västafrika. På grund av att ebola tidigare inte har härjat i denna del av Afrika isoleras inte offren och många smittar sina familjer.

Vilka länder är drabbade av ebola?

Från Guinea har ebola-smittan spritt sig via gränstrafiken till grannländerna Liberia, Mali och Sierra Leone. Först i mars 2014 tillkännagav Guineas hälsoministerium att 23 mystiska dödsfall kanske berodde på ebola. Då hade det gått fyra månader sedan det första utbrottet.

Vad är symtomen på ebola?

Inkubationstiden - perioden mellan smitta och sjukdomssymtom - varierar mellan 4-21 dagar. Därefter genomgår den smittade en rad faser:

  • Dag 1-3: Patienten får influensaliknande symtom som feber, muskelsmärtor, ont i halsen, huvudvärk, och vederbörande känner en överväldigande trötthet.

  • Dag 4-6: Patienten får diarré, illamående och kräks, blodtrycket faller och huvudvärken tilltar. De infekterade cellerna i kroppen skickar ut enorma mängder signalämnen så att immunförsvaret lägger i en överväxel. Angreppet utlöser inflammation överallt i kroppen.

  • Dag 7-10: Sjukdomen påverkar hjärnan och gör patienten förvirrad. Det blöder från näsa, mun och anus. Det uppstår inre blödningar och organen slås ut så att patienten går in i chock. Nästan 40 % av de smittade dör.

11?000 afrikaner har dött av ebola. Liken är potentiella smittokällor och sjukvårdspersonalen måste alltid bära skyddsdräkter.

Hur kan man överleva ebola?

Trots ebolas mycket höga dödlighet överlever 60% ett angrepp. För att öka överlevnadschanserna är det viktigt att man så snabbt som möjligt mottar vård och får vätska som kan minska effekterna av de inre blödningarna.

Behandling med experimentella läkemedel är också avgörande, även om deras effektivitet ännu inte är vetenskapligt dokumenterad.

Patientens individuella närings- och hälsotillstånd spelar slutligen en stor roll för immunförsvarets förmåga att bekämpa ebolafebern.

Finns det en behandling mot ebola?

Det finns ännu ingen beprövad medicinsk behandling mot ebola, men forskarna arbetar på högtryck på ett vaccin. Nyligen har man framgångsrikt kunnat ta bort det protein som ebola binder sig till i genmodifierade möss och göra dem immuna mot sjukdomen.

Nyckeln till att knäcka ebola kan också ligga i de överlevandes blod. Patienter som har överlevt en infektion blir nämligen immuna mot sjukdomen. Motståndskraften ligger i de antikroppar som finns i deras blod, och genom att separera dem hoppas forskarna kunna skapa ett serum.

Varför har epidemin inte stoppats?

Misstro mot myndigheterna, vidskepelse och rykten försvårar på många ställen i Afrika sjukvårdspersonalens arbete. Personalen beskylls sprida sjukdomen eller rakt ut mörda patienterna. Några sjuka uppsöker häxdoktorer eller gömmer sig för att ebola ses som en förbannelse.

I Västafrika saknas dessutom kvalificerad sjukvårdspersonal, och sjukhusen är helt beroende av att läkare och sjuksköterskor från västerländska hjälporganisationer assisterar i sjukdomsbekämpningen.

Lär dig ännu mer om ebola

Få kartor, översikter och informativa illustrationer i vår stora artikel om ebola:

Slutligen finns de få experimentella behandlingarna endast i extremt sparsamma doser och har inte kunnat fördelas i Afrika.