Schnartendorff/RKI

Dödens laboratorium

Iklädda tryckdräkter och med tre lager handskar lär sig mikrobiologerna mer om ebola och andra virus. Kraven på medarbetarna är hårda eftersom minsta lilla fel kan leda till döden.

Laboratoriet är föremål för högsta säkerhet

I Berlin finns ett så kallat biosäkerhetsnivå 4-laboratorium, Robert Kock-institutet, som är säkerställt utifrån de striktaste kraven på laboratorium. Forskarna kommer in i en sluss där dräkterna testas för eventuella läckor innan det är dags att ta itu med dagens arbete.

Schnartendorff/RKI

Dräkterna har separata luftslangar

Laboratoriet har sin eget luft-, ström- och vattentillförsel som är särskilt skyddat mot strömavbrott och tekniska fel. Ett undertryck i laboratoriet säkerställer att luften inte kan sippra ut om det uppstår en läcka.

Schnartendorff/RKI

Virus vilar i speciella kyltankar

Virus lagras i en kryotank som innehåller flytande kväve och har en temperatur på minus 160 grader. Vid så låga temperaturer kan enzymer eller kemiska processer inte förstöra virusproverna innan forskarna ska använda dem.

Schnartendorff/RKI

Farligt arbete övervakas av kollegorna

En kollega måste övervaka arbetet när det är dags uppgifter med skalpeller eller sprutor som kan leda till infektioner. Avfall och defekt utrustning hamnar i en autoklav – en slags ugn där ånga och tryck destruerar virus.

Schnartendorff/RKI

Dödligt virus hamnar under mikroskop

Forskarna undersöker bland annat ebolavirus (här i en färglagd mikroskopbild). De letar bland annat efter svaret på hur sjukdomen överförs, vilka värddjuren är och hur lång tid viruset kan överleva på en neutral yta.

Cynthia Goldsmith/CDC

Tre lager handskar ger extra säkerhet

De virusinfekterade cellerna placeras under ett mikroskop och blir synliga på en skärm när forskarna ska studera dem. Tangentbordet på datorerna är gigantiska för att forskarna ska kunna skriva på datorn även med tre lager handskar på sig.

Schnartendorff/RKI

Vatten och desinficerande ämnen rengör dräkten

Innan forskarna lämnar laboratoriet måste de ta en sex minuter lång kemisk dusch. På så sätt dödas eventuella virus på dräkterna. Spillvattnet värms därefter upp och steriliseras – precis som övrigt spillvatten från laboratoriet.

RKI