Shutterstock

Dina gener gör dig sårbar för COVID-19

Sedan coronapandemin satte fart har en grupp genforskare haft patienternas gener under uppsikt. De första undersökningarna visar att exempelvis din blodgrupp kan ha betydelse för sjukdomsförloppet.

Ett av pandemins stora mysterier är varför en del blir extremt sjuka av coronaviruset och andra knappt känner av det. Nu tyder en studie på att dina gener påverkar sjukdomens svårhetsgrad.

Tusentals genforskare i det stora internationella forskningssamarbetet COVID-19 Host Genetics Initiative har sedan februari undersökt genetiken hos de smittade. Deras första forskningsresultat genomgår nu kollegial granskning.

Resultaten pekar ut områden i de allvarligt sjuka COVID-19-patienternas genmaterial, som kan spela i en viktig roll – exempelvis i en gen som bestämmer din blodgrupp.

Blodgrupp A ökar risken för svår sjukdom

De tyska, italienska och spanska läkarna bakom studien tog blodprover från 1610 allvarligt sjuka i COVID-19, som fick hjälp att andas. Från blodproverna hämtade de dna, som de närstuderade utvalda delar av.

Läkarna sökte efter variationer i dna-koden hos patienterna, som inte fanns hos en kontrollgrupp med friska personer. Genomgången pekade ut två ställen, så kallade loci, där det fanns olikheter i dna.

Personer med blodgrupp A löper högre risk att bli allvarligt sjuka av COVID-19. Forskarna vet dock ännu inte varför.

© Shutterstock

I det ena locus sitter en gen som styr produktionen av ett protein som avgör blodgrupp. Samtidigt kunde forskarna se att blodgruppen A ökade risken för att behöva behandling med exempelvis syrgasmask eller respirator med 50 procent – ett resultat som även kinesiska forskare har lagt fram tidigare.

Studien förklarar inte sambandet mellan blodgrupp och sjukdomens svårhetsgrad, men det kan bero på en gen, som ligger nära blodgruppsgenen och styr immunrespons, spekulerar forskarna.

Dna-test ska avgöra COVID-19-behandling

Det andra stället som utskiljer sig hos de sjukaste COVID-19-patienterna är förknippat med sex olika gener, som teoretiskt sett kan medverka till att förvärra sjukdomen. En gen bildar exempelvis en molekyl som varnar immunförsvaret. En annan kodar för ett protein som interagerar med den receptor som coronaviruspartiklar använder till att bryta sig in i celler.

Forskarna i samarbetet hoppas att deras undersökningar på sikt ska avslöja vilka gener en framtida behandling ska riktas mot.

Samtidigt ska kunskap om COVID-19-patienternas gener bana väg för dna-tester, som i en tidig fas kan avgöra vem som kommer att ha behov av den mest omfattande behandlingen.