Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Deltavarianten

Deltavarianten ökar risken för ett svårt sjukdomsförlopp

En ny coronavariant sprids i Sverige. Den är mer smittsam. Den är mer motståndskraftig gentemot vacciner. Och den fördubblar risken att behöva vårdas på sjukhus.

Shutterstock

Deltavarianten dominerar i Sverige

En ny variant av coronasmittan – kallad deltavarianten eller den indiska varianten – befinner sig på frammarsch.

Hittills har deltavarianten observerats i 111 länder, bland annat i Storbritannien och USA, som för tillfället upplever ökande smittotal till följd av deltavarianten.

Även här i Sverige ökar förekomsten.

I den senaste sammanställningen från Folkhälsomyndigheten hade man spårat ett ökat antal fall av deltavarianten i Sverige. Experterna är dessutom övertygade om att deltavarianten kommer att bli dominant här i Sverige – vilket vållar oro.

Enligt aktuella utvärderingar är deltavarianten nämligen 50–64 procent mer smittsam än den brittiska varianten – som också kallas alfavarianten. Då var den brittiska varianten ändå redan 50 procent mer smittsam än den variant som drabbade oss i mars 2020.

Dessutom visar studier att deltavarianten har fler oroväckande egenskaper.

Person inlagd till följd av coronaviruset
© Shutterstock

Fakta om deltavarianten

 • Namn: Deltavarianten, den indiska varianten eller B.1.617.2.
 • Ursprung: Varianten kommer från Indien och började spridas i början av mars 2021.
 • Spridning: 80 länder hittills.
 • Smittsamhet: 50–64 procent mer smittsam än den brittiska varianten.
 • Andra kännetecken: Mer motståndskraftig mot vacciner och har en avvikande symtombild gentemot tidigare varianter.

Deltavarianten kan ge ett svårare coronaförlopp

En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Lancet påpekar också att deltavarianten ökar risken för att en smittade får behov av vård på sjukhus. I Skottland, där deltavarianten är dominant har forskare analyserat data från 5,4 miljoner människor och resultaten visar att den nya varianten fördubblar risken att behöva läggas in på sjukhus.

Rapporter från sjukhus runt om i världen visar på samma utveckling.

I den kinesiska storstaden Guangzhou, där deltavarianten också ökar, rapporterar läkare exempelvis om att upp emot tolv procent av de smittade blir allvarligt sjuka inom loppet av tre-fyra dagar. Tidigare låg siffran på omkring två-tre procent.

Läkarna berättar också att mängden virus i de smittades kroppar ökar snabbare än vid smitta av de andra varianterna. Den minskar dessutom långsammare.

Man är för närvarande i färd med att i ett flertal studier mer exakt återge deltavariantens sjukdomsbild.

Deltavarianten har andra symtom

Brittiska patienter rapporterar också in andra symtom vid smitta av deltavarianten.

De vanligaste symtomen på coronaviruset har länge varit:

 • Feber
 • Torr hosta
 • Trötthet
 • Nedsatt eller förlust av smak- och luktsinne

De vanligaste symtomen vid den nya deltavarianten ser ut att vara:

 • Feber
 • Sjukdomskänsla
 • Muskelömhet
 • Rinnande näsa
 • Huvudvärk
 • Ont i halsen

Det är i synnerhet den rinnande näsan som väcker uppseende, eftersom det inte tidigare har förknippats med covid-19.

Symtomen på deltavarianten innebär också att smitta kan likna en kraftig förkylning bland dem som drabbas av ett lindrigare sjukdomsförlopp.

Läkare uppmanar därför alla att låta sig testas om man upplever förkylningssymtom.

Så muterar coronaviruset

Genetisk drift kännetecknas av små naturliga mutationer i viruset, som över tid utvecklas till en ny variation och förvirrar immunförsvaret. Den genetiska driften är även orsaken till att många upplever att de råkar ut för influensan flera gånger under en samma säsong.

Deltavarianten är mer motståndskraftig mot vacciner

Deltavariantens intåg i Storbritannien har lett till att landet har skjutit upp planerna på att öppna upp samhället, vilket delvis beror på att deltavarianten tycks kunna smitta personer som bara har fått den första av vaccinets två doser.

Här är de aktuella studierna av vaccinernas effektivitet mot deltavarianten.

Pfizer/BioNTech-vaccinet och delta-varianten

Enligt en engelsk studie från maj månad ger Pfizer/BioNTech-vaccinen 33 procents skydd mot deltavarianten tre veckor efter den första injektionen. Den siffran låg på 50 procent i förhållande till den brittiska coronavarianten.

Två veckor efter den andra injektionen ger Pfizer/BioNTech-vaccinet dock markant ökat skydd mot deltavarianten. Det visar en ännu inte kollegiegranskad analys.

Nya siffror från Israel, där stora delar av befolkningen har vaccinerats med Pfizer/BioNTech-vaccinet, visar också att vaccinet har minskad effekt mot varianten. Där uppskattas effektiviteten efter två injektioner att ligga på 64 procent.

Det innebär att vaccinet inte blockerar sjukdomen fullt ut, men allt tyder på att den fortfarande ger skydd mot allvarlig sjukdom, sjukhusvård och död.

De israeliska siffrorna kommer med vissa reservationer. Dessa data har samlats in under en kort period och resultaten har inte publicerats så att andra hälsomyndigheter har kunnat granska dem.

En mindre kanadensisk studie, som ännu inte har kollegiegranskats, målar upp en lite mer positiv bild av Pfizer/BioNTech-vaccinets skydd mot deltavarianten. I den visar resultaten att skyddet efter en injektion ligger på 57 procent och på 87 procent efter den andra injektionen.

Moderna-vaccinet och deltavarianten

Enligt läkemedelsföretaget Moderna skyddar deras vaccin också mot deltavarianten. Den slutsatsen har dragits efter att Moderna har undersökt blod från vaccinerade personer och bara observerat en ”lätt nedgång i neutraliserande egenskaper”.

Modernas studie väntar nu på att kollegiegranskas.

AstraZeneca-vaccinet och deltavarianten

Den engelska studie som visade att Pfizer/BioNTech-vaccinet gav nedsatt skydd efter både första och andra injektionen, undersökte även AstraZeneca-vaccinet, vilket är det många engelsmän har fått.

Resultaten visade att AstraZeneca-vaccinet – precis som Pfizer/BioNTech-vaccinet – ger ett skydd på 33 procent mot deltavarianten tre veckor efter den första injektionen. Två veckor efter den andra injektionen hade skyddet ökat, om än inte i lika hög grad som efter Pfizer/BioNTech-vaccinet.

Johnson & Johnson-vaccinet och deltavarianten

Likt Moderna har Johnson & Johnson testat sitt vaccins effektivitet mot deltavarianten, och enligt deras resultat, som ännu inte kollegiegranskats, ger vaccinet ett gott skydd.

De skriver till och med att de ser ett immunförsvar som är bättre än det de observerade i samband med den sydafrikanska varianten.

Läs också:

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj