Shutterstock

De första resultaten från verkligheten: Vaccinerna slår ut corona

Coronavaccinerna minimerar inte bara risken att dö av covid-19, de bromsar dessutom smittan. Det visar de första siffrorna på vaccinernas effekt i verkliga livet.

Medan vaccinationsprogram mot coronaviruset rullas ut väntar världens befolkning på svar på några av de sista stora frågorna:

Tar vaccinerna helt kål på smittan? Eller reducerar de bara sjukdomens svårighetsgrad?

Nu visar de första resultaten från Israel, som huvudsakligen använder Pfizer och BioNTechs vacciner, att svaret på båda frågorna är "ja".

Därmed sätter vaccinerna stopp för alla skräckscenarier och banar effektivt väg för ett smittfritt samhälle utan restriktioner.

I Israel förväntar sig myndigheterna att uppnå flockimmunitet redan i mars månad.

Vaccinerade blir helt fria från virus

Israel har aggressivt vaccinerat sin befolkning sedan december och är det land i världen som har kommit längst i sina vaccinationsprogram. Dessutom har Pfizer fått tillgång till israelernas anonyma hälsodata.

Graf över andelen vaccindoser per 100 invånare

Grafen visar antalet vaccindoser per 100 invånare i olika länder. Den 17 januari hade de första israelerna fått båda vaccininjektionerna och en vecka att bygga upp antikroppar. Sedan kunde forskare börja iaktta effekten av Israels höga vaccinationstakt.

© Our World In Data

Med mer än en tredjedel av befolkningen fullt vaccinerad börjar de första resultaten registreras.

I synnerhet en rapport (delad av en israelisk journalist på Twitter) har väckt uppseende. Den är ännu inte referentgranskad och har genomförts i samarbete mellan de israeliska hälsovårdsmyndigheterna och Pfizer.

Rapporten visar att risken att över huvud taget infekteras med coronaviruset efter två vaccininjektioner reduceras kraftigt.

Tidigare trodde man att de båda injektionerna skulle förhindra att sjukdomen covid-19 utvecklas, men inte själva infektionen.

Därför befarade man att vaccinerade personer skulle kunna bli smittade och sedan smitta andra utan att själva uppvisa några symtom. Men det ser inte ut att bli något problem.

Studien genomfördes mellan den 17 januari och den 6 februari, då 27,4 procent av den israeliska befolkningen över 15 års ålder hade vaccinerats och varianten B117 utgjorde fyra av fem smittfall.

En enda injektion reducerar coronarisken drastiskt

Studien är ännu inte referentgranskad och oberoende forskare måste gå igenom alla data för att verifiera slutsatsen. Fullt vaccinerade israeler är exempelvis inte tvungna att testa sig lika ofta som ovaccinerade. De som har fått en vaccination och sedan smittats utan att uppvisa symtom kan därför ha förbisetts i studien.

Om resultaten står sig kan Israel troligen se effekten av flockimmuniteten under mars månad, då mer än 60 procent av befolkningen har vaccinerats.

En annan studie från en av Israels nationella sjukvårdsförsäkringar visar dessutom att risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 minskar med 92 procent redan efter första vaccinationen. Men det finns också resultat som ännu inte har referentgranskats.

En tidig studie av AstraZenecas vaccin har visat att en enda dos reducerar risken att bli smittad med 67 procent.