Danmark dödar alla minkar: Därför är coronamutationer i pälsdjuret så farliga

COVID-19 kan smitta från djur till människor och därför måste Danmarks minkbestånd utrotas. Vetenskapen förklarar varför det lilla mårddjuret utgör ett så stort hot.

Norra Jylland riskerar att bli en ny Wuhan-provins. Därför måste Danmarks samtliga 15 miljoner minkar avlivas omedelbart.

Detta drastiska beslut fattade myndigheterna efter att minkar har smittat tolv människor med en mutation av SARS-CoV-2 kallad "cluster 5".

Förklaringen till åtgärden ligger i minkfarmarnas utformning och mutationens karaktär.

Antikroppar hämmar inte minkmutation

Hittills har mutationerna i SARS-CoV-2 varit långsamma. I virusets genetiska kod på 30 000 bokstäver förändras bara två i månaden. Därmed är de existerande varianterna tillräckligt lika för att ett vaccin ska kunna rå på dem alla.

Men minkmutationen fungerar annorlunda.

I laboratorieförsök har den danska hälsomyndigheten Statens seruminstitut odlat cluster-5-virus, och utsatt det för antikroppar, som motverkar det vanliga coronaviruset i människor. Men ämnena hämmade inte minkviruset i samma grad.

Det innebär att tidigare COVID-19-smittade får svårare att besegra en infektion med cluster-5-virus, och att vaccinerna under utveckling kan vara mindre effektiva.

Muterat spikeprotein kan slå ut kommande vaccin

Spikeproteinet på ytan av coronavirus fungerar som en nyckel som kan låsa upp våra celler för smittoöverföring. Förändras nyckeln riskerar vi att den kommer att passa bättre i låset – och på så sätt gör viruset ännu mer smittsamt. Samtidigt ger det de nästan färdigutvecklade vaccinerna mycket svåra arbetsvillkor.

© Lotte Fredslund

1. Speciellt protein öppnar våra celler

Det är det så kallade spikeproteinet på ytan av coronaviruset som gör det till en mästare på att invadera kroppen. Spikeproteinet fungerar som en universalnyckel som kan öppna våra celler.

© Lotte Fredslund

2. Virus sprider sitt rna

När viruset har trängt in i våra celler med hjälp av spikeproteinet sprider det sin arvsmassa – RNA. Därefter använder viruset våra celler som ett slags fabrik för att massproducera sig självt. Och så blir vi sjuka.

© Lotte Fredslund

3. Spikeprotein muterar

Om spikeproteinet ändrar karaktär kan det i värsta fall bli bättre på att binda sig till receptorn i våra celler, en molekyl kallad ACE2. Händer det kommer virus att överföras snabbare och bättre – och smittsamheten att ökas.

© Lotte Fredslund

4. Antistoffer virker ikke

De kommende vacciner satser på at neutralisere spike-proteinet. Men antistofferne, der skal opspore og blokere det lille nøgle-protein, ‘passer’ ikke på nøglen, hvis den har ændret form. Derfor kan vaccinerne vise sig at have ingen eller nedsat effekt.

Nyckelprotein ändrar karaktär

SARS-CoV-2 färdas via luftvägarna och tränger in i celler genom en så kallad ACE2-receptor, som kan låsas upp av ett så kallat spikeprotein på virusets yta.

Många djur bär också receptorn och viruset kan därför även invadera cellerna hos exempelvis minkar.

Smittan är farlig av två orsaker:

  • Minkar smittas lätt och det framavlas många individer tätt tillsammans – vilket gör att smittan kan spridas som är prärieeld mellan burarna.
  • Precis som människor kan smitta minkar, kan även minkar smitta människor.

Båda orsakerna bidrar till att SARS-CoV-2 muterar med en ohållbar hastighet. Dels därför att antalet ändringar i virusets genetiska kod exploderar när tusentals individer på en minkfarm smittar varandra. Dels därför att värddjuret påverkar mutationerna i en riktning som kan vara ofarlig för minkar, men dödlig för människor.

Taggproteinet på det nya coronaviruset

Bilden visar en 3D-karta över själva taggproteinet på coronaviruset. Proteinet har två olika former: En innan det tränger in i en värdcell och en efter. Här syns proteinet innan det infekterar cellen. Den del av proteinet som binder sig till cellen är grönfärgad.

© Jason McLellan/Univ. of Texas at Austin

Ett flertal andra djur som lever nära människor – exempelvis hundar och katter – kan också smittas med COVID-19, men minkar är de enda som bevisligen smittar tillbaka.

Enligt virologer är minkvarianten bekymrande, men effekten av vaccinerna påverkas ännu inte. Det kan dock förändras om varianten lyckas mutera ytterligare.

Coronaviruset kan smitta från människa till mink, som med långa och snabba smittkedjor och en annorlunda biologi fort muterar fram nya varianter av viruset. De nya varianterna kan smitta människor igen – i en version som våra vacciner kanske inte rår på.

© Shutterstock/Ken Ikeda Madsen