Shutterstock
Röntgen coronavirus lungor – Dag för dag: Så tar coronaviruset över kroppen inifrån

Dag för dag: Så tar coronaviruset över kroppen inifrån

Coronaviruset sprids som en präriebrand, men när partiklarna väl är i lungorna tar sjukdomsutvecklingen dagar – och ibland veckor. Forskare har kartlagt symptomen dag för dag.

Drygt fyra av fem som smittats av coronaviruset känner bara av lindriga symtom. .

Det är de sista 20 procenten av coronasmittade som är skälet till att hälften av jordens befolkning nu har belagts med strikta restriktioner.

Enligt siffror från Kina utvecklas ett förlopp med coronavirus allvarligt för 13,8 procent av de smittade med exempelvis lunginflammation och andnöd, medan 4,7 procent blir kritiskt sjuka och riskerar att drabbas av organsvikt och död.

Utvecklingen för coronapatienter dag för dag

Till skillnad från en influensa utvecklas symtomen gradvis hos coronasmittade. I en ny studie har forskare schemalagt det genomsnittliga sjukdomsförloppet dag för dag.

Dag 1 med coronavirus

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO får 87,9 procent av de infekterade feber. 67,7 procent upplever en torr hosta och 38,1 procent trötthet.

Ett stort antal andra symtom kan göra sig påminda. Febern är ett resultat av att kroppen frisätter signalproteiner kallade cytokiner, som hjälper immunförsvaret i kampen mot virus i kroppen.

Dag 5 med coronavirus

För majoriteten av patienterna upphör symtomutvecklingen innan det har gått fem dagar.
Men om coronavirus fortsatt samlas i lungorna, börjar de allvarliga fallen – speciellt dem med existerande hälsoproblem – att få andningsproblem.

De kännetecknas av att patienterna känner att de inte får tillräckligt mycket syre.

Dag 7 med coronavirus

Cytokinerna tillkallar kontinuerligt vita blodkroppar som angriper de celler som coronavirus har infekterat. Men angreppet bildar ärrvävnad i lungornas förgreningar och försvårar transporten av syre till blodet.

Efter sju dagar läggs patienter med svåra symtom in på sjukhus.

Dag 8 med coronavirus

Coronavirus bildar också inflammation, så att vätska samlas i lungorna och blockerar transporten av syre till blodet ytterligare. Efter den åttonde dagen med coronavirus uppkommer vanligtvis de första tecknen på akut lungsvikt, som kan vara dödlig.

Dag 10 med coronavirus

Om coronapatienternas tillstånd förvärras efter tecken på organsvikt läggs de vanligtvis in på en intensivvårdsavdelning efter tio dagar. Symtomen i denna fas omfattar även magsmärtor och förlust av aptit.

Dag 17 med coronavirus

Det dröjer vanligtvis 17–18 dagar från det att kritiskt drabbade coronapatienter känner de första symtomen, tills de dör av sjukdomen.

Dag 22 efter coronavirus

Medeltalet för hur många dagar det tar inlagda patienter från det att de blir sjuka, tills de skrivs ut var 22,5 i våras. I dag är coronapatienter dock inlagda på sjukhus kortare tid, vilket kan bero på bättre behandling och förståelse av coronavirus.

Smittan börjar innan symtom uppkommer

Studien av det vanliga sjukdomsförloppet baseras på 138 journaler från Zhongnan Hospital i Wuhan, som har följt patienters utveckling från de upplevda första symtomen.

Genomsnittligt har dock patienter smittats fem dagar tidigare.

I den så kallade inkubationsperioden smittar patienter redan, och just därför inför länder regler för att hålla avstånd och stanna hemma.