Shutterstock
Model af et foster

CRISPR skapar genkaos i foster

Gentekniken CRISPR kan innebära slutet för ärftliga sjukdomar, men en ny studie väcker farhågor om metodens säkerhet.

Människor med ärftliga sjukdomar som Huntingtons eller Alzheimers sjukdom drömmer om en framtid där deras genfel inte överförs till nästa generation.

Det genetiska klipp- och klistraverktyget CRISPR-Cas9 är i dagsläget den bästa möjligheten till en lösning på problemet.

Gensaxen kan bota hiv och blindhet – och metoden används redan. 2020 tillämpade forskare vid Oregon Health and Science University CRISPR-tekniken första gången på levande människor.

© Shutterstock

Konstgjorda foster skonar forskare från etiska dilemman

Fostrets första tre veckor är särskilt intressanta. Forskare tror att ärftliga sjukdomar etableras under denna korta period. Nya försök med artificiella foster kan bana väg för att CRISPR utrotar nedärvda genmutationer.

Sedan 2015 har forskare runt om i världen försökt att eliminera i eventuella genfel i överblivna av ägg från fertilitetsbehandlingar.

Forskarna är extremt försiktiga eftersom de ännu inte har en fullständig översikt över de långsiktiga konsekvenserna som kan uppstå av att förändra fostrets genetiska material. Därför använder de ofta konstgjorda foster i sina experiment.

Den kinesiske forskaren He Jiankui

He Jiankui dömdes till tre års fängelse för oetiska experiment med CRISPR.

© Shutterstock

Forskare dömdes till fängelse för CRISPR-försök

En kinesisk forskare dömdes till tre års fängelse för oetiska experiment med CRISPR. Senare resultat indikerar dock att han lyckades med sitt mål: Att göra en grupp tvillingar resistenta mot hiv.

Men en ny studie betonar dock att det dröjer innan CRISPR är redo att rädda framtiden från genfel.

Genjustering utlöser kromosomkaos

I den vetenskapliga artikeln har biologer från Francis Crick Institute i London med hjälp av CRISPR förändrat genen POU5F1 som styr fostrets bildning.

Men nästan en fjärdedel av de genetiskt modifierade fostren fick oönskade defekter som förändrade stora delar av cellernas genkod i kromosomerna runt POU5F1.

I en annan studie visade sig framtidsutsikterna för CRISPR vara ännu värre. Där fick hälften av testfostren oönskade genförändringar efter ingreppen med CRISPR.

De oönskade lokala gendefekterna har inte upptäckts i tidigare experiment eftersom biologers screeningmetoder vanligtvis har letat efter fel i den totala genetiska koden.