Shutterstock
Kvinna under observation efter vaccination i Finland

Covid-19: Här är biverkningarna av vaccin och virussmitta

De första stora jämförelserna av biverkningar talar för sig själva: Att smittas av covid-19 är farligare än vaccination ur alla aspekter.

Det är ju bara en influensa.”

Så beskrivs covid-19 av vissa vaccinmotståndare som hellre väljer risken för smitta än att ta en vaccinspruta.

I många länder med en hög grad av vaccinering där restriktionerna följs varnar hälsomyndigheter den del av befolkningen som inte vaccinerar sig för att de med största sannolikhet kommer att få covid-19 förr eller senare.

Och även om SARS-CoV-2 visserligen är besläktat med influensavirus visar de första stora jämförelserna av biverkningarna efter vaccin respektive virusinfektion att smitta oftare än vaccinerna är livshotande .

Coronavirus ökar risken för blodproppar markant

Våren 2021 ledde rädslan för vaccinbiverkningen VITT, som genom att minska antalet blodplättar orsakar blodproppar, att användningen av vissa vacciner stoppades i flera länder.

Läkemedel utlöser storm i immunförsvaret

VITT jämförs med ett liknande syndrom som kallas HITT som utlöses av läkemedlet heparin. 0,3-1,6 procent av heparinmottagarna utvecklar HITT.

Så här orsakar vaccinet blodproppar.
© Roberts/Chaney, Journal For Nurse Practioners

Heparin fäster sig vid signalsubstanser

En blodplätt (trombocyt, beige) avger signalsubstansen PF4 (grön) för att kalla till sig andra blodplättar och tillsammans få blodet att stelna (koagulera). Heparin (orange/röd) binder till PF4 så att blodet inte koagulerar.

Så här leder vaccinet till blodproppar.
© Roberts/Chaney, Journal For Nurse Practioners

Antikroppar fäster sig på komplexet

Hos vissa svarar kroppens immunceller (lila) på de kombinerade molekylerna och frisätter därför antikroppar (lila Y), som också fäster sig vid komplexet.

Så här kan ett vaccin orsaka blodpropp.
© Roberts/Chaney, Journal For Nurse Practioners

Blodplättar samlas i stabila klumpar

PF4, heparin och antikroppar sätter sig på plodplättarna och aktiverar dem varpå de börjar kedja ihop sig och bilda blodproppar - det diametralt motsatta av vad behandlingen borde göra. Andra blodplättar löses upp, vilket är förklaringen till det låga antalet blodplättar.

Nu har en stor brittisk studie visat att risken för olika typer av blodproppar mycket riktigt har ökat något efter vaccination – men att risken trots allt är högre ur alla aspekter efter att man insjuknat i covid-19.

Studien följde drygt 29 miljoner britter mellan december 2020 och april 2021.

  • 19,6 miljoner fick AstraZeneca-vaccinet
  • 9,5 miljoner fick Pfizer-vaccinet
  • 1,75 miljoner testades positivt för covid-19

Efter vaccinering vårdades 122 475 personer på sjukhus med cirkulations- eller blodsjukdomar och 8 456 personer dog. Procentuellt sett var sjukhusvistelsen i stort sett densamma för båda vaccinerna.

Det totala antalet dödsfall från blodproppar efter virusinfektion är lägre i absoluta tal – men betydligt högre procentuellt sett.

För varje tio miljoner britter kommer det att finnas:

  • 934 fall med minskat antal blodplättar som leder till blodproppar efter covid-19 mot 107 fall bland de som fått AstraZeneca-vaccinet.
  • 12 614 fall av blodproppar i venerna efter covid-19 mot 66 fall bland de som fått AstraZeneca-vaccinet.
  • 1 699 fall av blodproppar i hjärnan (stroke) efter covid-19 mot 143 fall bland de som fått Pfizer-vaccinet.

GRAFIK: Få en full överblick av studien här

Bivirkninger av vaccin och coronasmitta
© BMJ

University of Oxford-forskarna som ligger bakom studien betonar att risken för allvarliga vaccinbiverkningar naturligtvis inte är obetydlig, men de hoppas att jämförelsen kan hjälpa vaccinskeptiker att fatta sitt beslut utifrån ett tydligt underlag.

Sällsynt inflammation drabbar oftare coronasmittade

Sommaren 2021 ökade återhållsamheten när det gällde vaccinering efter det att amerikanska Center for Disease Control registrerade en ökning i fallen av en potentiellt dödlig inflammation i hjärtmuskeln efter den andra vaccinsprutan med ett mRNA-vaccin.

Inflammationen drabbar oftare yngre, manliga vaccinmottagare i åldersgruppen 12-17 år.

VIDEO: Så uppstår hjärtmuskelinflammation

Video

Men en studie av drygt 1,7 miljoner israeler visar samtidigt att covid-19 även är farligare när det gäller hjärtmuskelinflammation – eller myokardit – än vad ett vaccin är.

Enligt studien är risken för inflammation i hjärtmuskeln fyra gånger större hos dem som smittas med coronavirus.

Statistiken visade:

  • 2,7 extra fall bland varje 100 000 personer som vaccinerats
  • 11 extra fall bland varje 100 000 personer som smittats med corona

I en separat studie från USA har forskare observerat fall av myokardit i synnerhet hos unga män mellan 12 och 17 år under pandemins första tolv månader och jämfört det med antalet fall efter vaccinationsprogrammet. Forskarna hittade där 450 fall per en miljon smittade, jämfört med 77 fall per en miljon färdigvaccinerade.

Vaccinerade slipper långvariga följder av corona

Antalet fall av blodproppar och myokardit är lyckligtvis relativt få både bland vaccinerade och infekterade.

Men när det kommer till kategorin allvarliga biverkningar och långvariga följder finns det betydande skillnader.

Resultaten från den stora studien av den israeliska befolkningen visade exempelvis att för varje 100 000 patienter orsakar covid-19 125 respektive 166 extra fall av njurskador och hjärtflimmer. Samma biverkningar har inte rapporterats bland de som vaccinerat sig.

GRAFIK: Få en fullständig överblick av studien här

Jämförelse av biverkningar med vaccin och infektion

Grafiken visar antalet extra fall av olika sjukdomar efter infektion eller vaccination. Endast för svullna lymfkörtlar, bältros och blindtarmsinflammation är vacciner värre.

Samtidigt har endast ett fåtal isolerade fall registrerats av mer ofarliga långvariga följder såsom förlust av smak- och luktsinne efter vaccination, något som annars drabbar cirka 20-40 procent av de som smittats med covid-19.

Istället verkar vaccinering kunna lindra de långvariga följderna hos drygt hälften av de som tidigare smittats.

På en punkt verkar det dock finnas en fördel med den naturliga smittan. Forskning
har visat att tidigare infektion med SARS-CoV-2 skyddar bättre mot att bli smittad igen med deltavarianten än vad en injektion med Pfizervaccinet gör.

Men studien av 2,5 miljoner israeler visade också att vaccinmottagaren – förutom att i stor utsträckning slippa långvariga följder – också skyddas effektivt från att dö av en efterföljande covid-19-infektion.