Shutterstock
Mängd av människor - immunitet

Coronaviruset: Så uppnår vi flockimmunitet mot COVID-19

När majoriteten av en befolkning är immun mot en sjukdom förhindrar det spridning och skyddar indirekt de svagaste i samhället. Principen kallas flockimmunitet och är i slutänden ett sätt att stoppa COVID-19.

COVID-19, eller corona, smittar effektivt när människor befinner sig i närheten av varandra.

Forskarna anger en sjukdoms förmåga att smitta en population utan immunitet – den så kallade spridningshastigheten – med ett så kallat R-noll-värde (R0).

Smittsamheten måste minska

Olika sjukdomar har olika R-noll-värden.

När det gäller mässlingen är det skyhögt. Varje fall av smitta leder till mellan 16 och 18 nya fall (R-noll-värdet är mellan 16 och 18). För influensa är det något lägre. Varje fall leder nämligen till mellan två och tre nya fall.

För COVID-19 beräknas R-noll-värdet ligga på cirka 3,5 sett utifrån de tidigaste faserna av sjukdomen i Kina.

Därför sprider sig COVID-19 effektivt, men trots det inte explosivt.

Men när samhället reagerar på sjukdomen kan det leda till att spridningshastigheten eller smittsamheten förändras. Ett sätt att minska smittsamheten är god hygien och avstånd mellan människor.

I länder där dessa åtgärder blev en del av vardagen bromsades spridningen in. Men innan sjukdomskurvan vänder helt och antalet fall minskar måste smittsamheten under 1.

Andras immunitet skyddar

En smittsamhet under 1 gör till slut att sjukdomen dör ut. Om åtgärden är självisolering av befolkningen måste den upprätthållas under mycket lång tid och troligtvis i flera perioder. Det får extrema konsekvenser för samhället och världsekonomin.

Ett annat sätt att stoppa sjukdomen på är att en tillräckligt stor del av befolkningen är immun. Detta kallar forskarna för flockimmunitet.

Video: Så fungerar flockimmunitet

Hur stor del av befolkningen som måste vara immun innan smittsamheten kommer under 1 beror på R-noll-värdet.

Om R-noll-värdet för en sjukdom är 2 måste 50 procent av befolkningen vara immuna innan flockimmunitet uppstår. Om R-noll-värdet är mellan 16 och 18 som för mässlingen måste 94 procent av befolkningen vara immuna innan flockimmunitet uppstår.

Vaccination är rätt väg

Om COVID-19 har ett R-noll-värde på 3,5 kräver flockimmunitet att strax över 70 procent av befolkningen är immun.

Flockimmunitet uppnås mest effektivt genom vaccination. På så sätt stoppades exempelvis den fruktade sjukdomen smittkoppor som till sist kunde utrotas.

Ett massproducerat vaccin mot COVID-19 ligger dock troligtvis minst ett år fram i tiden.

Under tiden minskar smittsamheten lyckligtvis även långsamt av sig själv.

Detta händer genom att allt fler smittas av COVID-19 och därefter tillfrisknar. Det gör dem med stor sannolikhet immuna, även om forskarna fortsätter att diskutera omfattningen av immuniteten.