Shutterstock

Coronaviruset hänger kvar i luften efter en nysning

Virusbärande droppar från en hostning svävar i luften i flera minuter i till exempel en affär. Det visar en visualisering som betonar vikten av att stanna hemma vid tecken på sjukdom.

Coronavirus har i laboratorieförsök visat sig hänga i luften i små luftburna partiklar som kallas aerosoler – och just detta är anledningen till de nya riktlinjerna för hur vi ska röra oss i det offentliga rummet.

Utomhus blir koncentrationen av viruspartiklar snabbt uttunnad och partiklarna faller till marken, anser forskare. Men i stängda rum, som affärer, arbetsplatser eller institutioner är dynamiken mindre oviss.

Fyra grupper av finska forskare från Aalto University, Finnish Meteorological Institute, VTT Technical Research Centre of Finland och University of Helsinki har nyanserat bilden av smittspridningen genom en 3D-visualisering av hur aerosoler rör sig i en ventilerad lokal som påminner om en affär.

Se viruspartiklar sprida sig i affären minut för minut:

Video

Forskargrupperna bestod av experter inom bland annat vätskedynamik, virologi och ventilationssystem, och de genomförde sina respektive undersökningar av aerosolernas rörelser på superdatorer.

Samtliga grupper uppnådde jämförbara resultat.

Mikroskopiska droppar bär virus

Aerosoler kan varar damm och rök men även pyttesmå droppar som sprids när vi hostar, nyser och talar.

Visualiseringen följer spridningen av aerosoler som är mindre än 20 mikrometer – motsvarande diametern på ett tunt hårstrå från en människa. I en torrhostning är dropparna vanligtvis mindre än 15 mikrometer.

En hostning kan skicka iväg tusentals aerosoler och även de minsta aerosolerna på under fem mikrometer kan innehålla smittsamma viruspartiklar – åtminstone när det gäller influensa.

Visualisering bekräftar riktlinjer

Om hostningen kan föra smittan till hyllorna i affären – och således att COVID-19 definitivt är luftburen – är dock fortfarande omdiskuterat.

Studier av luften i sjukhuslokaler med COVID-19-patienter påvisade viruspartiklar i hälften av testerna, men huruvida virus i luften är tillräckligt eller inte för att smitta andra kräver ytterligare studier.

De finska forskarnas visualisering understryker oavsett vikten av att följa myndigheternas anvisningar och att stanna hemma även vid minsta tecken på sjukdom.

Alla bör även undvika välbesökta inomhusområden och exempelvis handla de tider då så få som möjligt befinner sig i affären.