Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Coronavirus mondkapje

Coronavirus och barn - så drabbas barn av viruset

Små barn är vanligtvis bra på att sprida sjukdomar som influensa, men under coronapandemin har bilden sett annorlunda ut. Generellt sett finns det få barn i smittstatistiken och deras symtom är ofta milda.

shutterstock

Få barn drabbas coronavirus

Små barn smittas ofta av exempelvis influensa och förkylning, men när det gäller coronaviruset står de bara för en liten del av det totala antalet infektioner.

I Danmark utgör små barn i åldern 0-9 år fem procent av det totala antalet smittade (per den 26 november 2020) .

Samma bild gäller i andra länder, och forskning tyder också på att det finns en skillnad i smittan bland små barn och vuxna.

I en studie av 44 672 personer som smittats med coronavirus utgör barn under tio år exempelvis bara cirka en procent.

Det betyder dock inte att barn inte kan smittas.

En större studie visar exempelvis att barn kan smittas lika lätt som andra åldersgrupper.

Vissa forskare påpekar att den låga andelen smittade kan bero på att föräldrar är bättre på att skydda sina barn från smitta än vad de är att skydda sig själva. Det är dock fortfarande oklart om biologi spelar någon roll.

Men oavsett om orsaken bakom skillnaden går att hitta i beteende, biologi, en kombination av de båda eller något helt annat säger Aaron Milston, epidemiolog och professor i barnsjukdomar vid John Hopkins University att det faktum att färre barn smittas är goda nyheter i kampen mot det nya coronaviruset.

Om smittan börjar cirkulera bland barn kan det nämligen öka utbrottet ytterligare då barn inte är lika bra på att följa råd om hygien som äldre personer. Under en influensaepidemi är det exempelvis oftast barn som sprider smittan vidare till andra personer.

Symptom på coronavirus hos barn

Det är mycket som tyder på att barn under 18 år ofta upplever milda symptom om de smittas av coronaviruset.

Barns symptom på coronavirus

Här är några av de vanligaste symptomen på coronavirus hos barn:

  • Torr hosta
  • Feber
  • Allmän sjukdomskänsla - barnet blir trött, hängigt och tappar lusten att leka
  • Ont i halsen
  • Förkylning
  • Diarré

Barn har vanligtvis inte alla symtom på en gång.

I en kinesisk studie av 2 143 coronasmittade barn hade cirka hälften milda symptom som feber, hosta och trötthet medan 39 procent hade måttliga symptom som exempelvis lunginflammation.

Fyra procent hade inga symptom alls, men forskning visar att det inte innebär att de inte smittar..

125 barn, motsvarande sex procent, utvecklade svåra till kritiska symptom som krävde sjukhusbehandling. I jämförelse får 14 procent av coronasmittade vuxna allvarliga symptom, medan sex procent får kritiska symptom som exempelvis lungsvikt.

Feber - symptom på coronavirus hos barn

Feber är ett av de vanligaste symptomen när barn smittas av coronavirus.

© Shutterstock

Ökad risk hos spädbarn

Enligt studien har spädbarn och yngre barn en något ökad risk för att utveckla svåra symptom.

Siffrorna för ett allvarligt förlopp fördelade på ålder:

  • Knappt 11 procent för spädbarn
  • 7 procent för barn i åldrarna 1-5 år,
  • 4 procent för barn i åldrarna 6-10 år
  • 3 procent för barn från 16 år och uppåt

Forskare vet ännu inte varför spädbarn och yngre barn inte är lika motståndskraftiga som äldre barn. En förklaring kan dock vara att deras andningsorgan inte är helt färdigutvecklade ännu och att de därför drabbas hårdare av en luftvägsinfektion.

Siffrorna för allvarliga symptom bland barn är dock fortfarande relativt låga och det är en stor skillnad i förhållande till den årliga säsongsinfluensan. Där riskerar barn nämligen att få svåra symptom om de smittas.

Ungt immunförsvar kan skydda barnen

Forskare har flera teorier om varför de flesta barn klarar sig väl i ett möte med det nya coronaviruset. En teori går ut på att barnens unga immunsystem skyddar dem mot en så kallad cytokinstorm.

När vårt immunförsvar registrerar en infektion triggas särskilda signalproteiner som kallas cytokiner. Cytokiner hjälper kroppen att bekämpa infektioner och kan ge symptom som exempelvis feber och muskel-och ledsmärta eftersom de verkar inflammationsfrämjande i kroppen.

I vissa fall kan immunförsvaret överreagera på infektionen och utsöndra stora mängder cytokiner som kan leda till allvarliga och livshotande inflammationer på exempelvis lungorna.

Flera dödsfall till följd av coronaviruset har inträffat just på grund av en cytokinstorm. Ju äldre man är, desto högre är risken för att immunförsvaret kan löpa amok.

Därför ska inte barn vaccineras – än

##
Det finns två avgörande skäl till att barn ännu inte vaccineras mot coronaviruset.

Eftersom små barn löper mindre risk att smittas och drabbas av svåra sjukdomsförlopp, har de hittills nedprioriterats i vaccinationsprogrammen.

Barn anses också tillhöra en sårbar grupp när det gäller läkemedel överlag, vilket beror på att de kan få avvikande biverkningar och att effektiviteten kan variera.

Därför vidtas alltid särskilda åtgärder när det är dags att testa och godkänna vacciner och läkemedel till barn.

Dessutom måste riskerna för följdverkningar av ett vaccin alltid vägas mot konsekvenserna av att smittas.

Om nya coronamutationer utgör en större risk för barn än de tidigare varianterna, kommer de därför att prioriteras i köerna till vaccinerna.

Pfizer-BioNTech och Moderna har dock redan inlett försök, så att deras vacciner i framtiden ska bli godkända för barn.

Läs också:

Sjukdomar

Vaccinerna slår ut corona: Vaccin stoppar både sjukdom och smitta

4 minuter
coronavirus
Sjukdomar

Coronaviruset uppdatering: Få en överblick här

39 minuter
Sjukdomar

Allt du behöver veta om coronamutationer

10 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj