Shutterstock
Wattenstaaf

Aprilskämt: Coronatest i ändtarmen är betydligt mer exakta

Studier har visat på ett specifikt virusprotein som kan påvisas i ändtarmen kort efter att en person har smittats med coronavirus.

Lång tid innan coronasmittade utvecklar symtom kan viruset mätas i avloppsvattnet. Flera länder använder redan nu avloppsvattenanalyser för att övervaka smittutvecklingen i vissa områden, vilket nu har gett svenska forskare en idé.

Eftersom viruset finns i avloppsvattnet måste det vara möjligt att mäta det i tarmen hos en smittad person.

Utmaningar med nuvarande tester

I dag sticker vi in en bomullspinne i näsan eller halsen när vi behöver testas för corona. Men problemet med de två nuvarande testtyperna är att snabbtestet är för osäkert samtidigt som det mer exakta PCR-testet är för långsamt.

Snabbtestet, mer vetenskapligt kallat ett antigentest, tas med en provtagningspinne och mäter virusproteiner i sekretet i näsan. PCR-testet, som vanligtvis tas i svalget, mäter istället virusets genetiska material, dess RNA.

Snabbtestet ger svar redan efter några minuter medan det tar vanligtvis cirka 24 timmar att få svar från PCR-testet.

Å andra sidan är snabbtestets känslighet bara 70 procent, medan PCR-testet är säkert till cirka 98-99 procent.

"Om vi kan ta fram ett snabbtest som har samma precision som PCR-testet skulle vi kunna vi bekämpa pandemin betydligt mer effektivt, och här kan ett analtest vara svaret", säger Lasse Asmundson, ass. professor i experimentell virologi vid Karolinska Institutet.

Analtest fångar särskilt protein

Asmundson och hans forskargrupp har upptäckt ett specifikt virusprotein som enligt uppgift kan påvisas i ändtarmen kort efter det att en person har smittats med corona – oavsett hur personen smittades.

De preliminära försöken visar att det så kallade SARS-CoV-2-Fae.KAL-proteinet kan upptäckas genom att sticka en provtagningspinne 10-14 centimeter upp i ändtarmen.

Testresultatet är klart lika snabbt som vid ett snabbtest, men istället för en säkerhet på 70 procent som för vanliga snabbtest har ändtarmstestet en säkerhet på 87 procent.

Forskarnas förhoppning är att testets känslighet ska bli ännu bättre.

"Jag tror att det kan nå högre ", säger Lasse Asmundson, "men det kommer att kräva en kombination av testning i näsan och ändtarmen. I nästa försöksomgång kommer vi att testa om ordningen är viktig för testets precision, det vill säga om det ska vara näsa/ändtarm eller tvärtom.”

Om försöken går som planerat kommer det nya testet att vara tillgängligt för användning före den 1 april nästa år. Men trots lovande resultat har ändtarmstestet redan mött hårt motstånd.

Kritiker påpekar bland annat att testmottagningar inte är utformade för så pass intima tester. Men forskarna avvisar kritiken.

"Det kan vara dags att stå upp för samhället: Ett ögonblick av pinsamhet för den enskilda personen ställt mot att bekämpa en allvarlig pandemi på det mest effektiva sättet. Jag tror inte att det valet blir särskilt svårt", säger ass. professor Asmundson.