Shutterstock

Nytt filter fångar cancerceller

En liten bärbar apparat som kan upptäcka cancerceller innan de bildar nya tumörer. Det är vad amerikanska forskare har uppfunnit i ett nytt filter stort som ett cigarettpaket. Målet är att apparaten ska rensa allt blod i kroppen på ett par timmar.

Forskare vid University of Michigan i USA har utvecklat ett bärbart filter som kan förhindra att cancer sprider sig och bildar nya tumörer, så kallade metastaser.

Filtret fångar in de cancerceller som lämnar en tumör och driver med blodströmmen runt i kroppen – beredda att slå sig ned på ett nytt ställe.

Eftersom uppfinningen inte tar större plats än ett cigarettpaket kan cancerpatienten bära den med sig, exempelvis fäst på yttersidan av överarmen. Filtret kopplas helt enkelt in på ett blodkärl så att blodet leds in genom filtret och därefter tillbaka till kärlet igen.

Cancerceller fastnar som flugor på flugpapper

Själva filtret består av ett lager av kolmaterialet grafen, som blodet strömmar fram över. På grafenets yta sitter antikroppar som binder sig till bestämda proteiner på cancercellernas cellmembran.

De sjuka cellerna blir därmed sittande på filtret som flugor på ett flugpapper medan de friska cellerna obehindrat fortsätter. På vägen genom filtret tillförs blodet ämnet heparin, som hindrar det från att koagulera.

Det gör att det inte bildas blodproppar när blodet kommer tillbaka in i kroppen.

Cancercellerna fångas som flugor på flugpapper

Ett filter leder blodet genom en labyrint av små kanaler, som har ett tunt lager grafen i botten. Antikroppar på grafenet fångar de cancerceller som flyter förbi.

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Blodet strömmar in genom filtret

Från ett blodkärl pumpas cancerpatientens blod in i filtret. Där leds det i ett tunt skikt fram över en platta av kolmaterialet grafen.

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Antikroppar tar tag i cancercellerna

Antikroppar griper tag i cancercellerna. Grafenplattan är belagd med antikroppar (gula) som binder sig till speciella proteiner på ytan av cancercellerna (rosa).

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Cancercellerna blir sittande i filtret

Medan de friska cellerna i blodet fortsätter genom filtret och tillbaka in i kroppen blir cancercellerna sittande på grafenet.

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Filtret ger stor rörlighet

Ett bärbart blodfilter kan fästas exempelvis på överarmen så att patienten är fritt rörlig och kan ägna sig åt annat samtidigt som blodet renas.

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Stort som ett cigarettpaket

Trots att den nya apparaten inte är större än ett cigarettpaket kan den inrymma blodfilter, pump och en behållare med blodförtunnare.

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Rensar blodet på två timmar

Forskarna har hittills testat en prototyp för uppfinningen på hundar med cancer.

Då klarade filtret att rena mellan en och två procent av blodet under två timmar.

En efterföljande kontroll visade att filtret fångat in mellan tre och fem gånger så många cancerceller per milliliter blod som det är möjligt att göra med existerande metoder, det vill säga att man tar ut och renar en portion blod åt gången.

Forskarna ska nu arbeta med att öka genomströmningen i filtret så att det ­blir ännu mer effektivt.

Målet är att nå upp i en hastighet som gör att allt blod i kroppen kan renas på mellan två och tre timmar.

Om försöken blir framgångsrika räknar forskarna med att kunna testa sin uppfinning på människor inom tre år.