Ny violett batat bekämpar cancer

Två forskare har utvecklat en lila, söt potatis, som innehåller ämnet antocyanin. Det är cancerförebyggande och verksamt mot hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och fetma.

Batat

En lila sötpotatis, även kallad batat, är verksam mot cancer.

Det är forskarna Ted Carey och Soyoung Lim vid Kansas State University som har utvecklat bataten. Den innehåller mycket stora mängder av ämnet antocyanin, som är cancerförebyggande men även har en gynnsam effekt mot hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och fetma.

De båda forskarnas lila batat var den klart antocyanrikaste i jämförelse med andra sötpotatisar. Det var framför allt de båda besläktade ämnena cyanidin och peonidin som var aktiva i de lila batater som man testade.

Soyoung Lims försök med mänskliga tarmcancerceller visade att de båda ämnena från bataten även i ganska svaga lösningar kunde bromsa cancercellernas tillväxt.

Den nyutvecklade lila bataten innehöll också betydligt mer fenoler än de andra testade sötpotatisarna. Fenoler är antioxidanter som anses bekämpa cancerframkallande fria radikaler i vår kropp.