Ny upptäckt stoppar spridning av cancer

Genom att blockera ett protein har en grupp forskare lyckats stoppa spridningen av cancerceller i möss. Nu hoppas de att resultatet kan överföras direkt på människor.

Kræft top ny

Spridningen av cancerceller, metastaser, ligger bakom de allra flesta cancerrelaterade dödsfallen i världen.

Nu har en grupp forskare från Spanien gjort en lovande upptäckt som kan ge cancermetastaserna den slutliga dödsstöten.

Genom att blockera ett protein som kallas CD36 har forskarna lyckats stoppa spridningen av cancerceller i möss och nu hoppas de att resultatet kan överföras till människor.

Fett är som bensin för cancerceller

Proteinet CD36 är ett så kallat receptorprotein som hjälper cellerna med att ta upp fett.

Genom att blockera proteinet avskärmas cancercellerna från fett. Det innebär att de inte kan sprida sig eftersom fett fungerar som ett slags bensin för cellerna.

Men inte nog med det. Den nya studien visar också tecken på att blockering av proteinet kan trycka tillbaka cancernefter det att den har spridit sig.

Vill testa antikroppar på människor

”Vi tror att metastaserande celler är så beroende av vissa fettsyror att de inte kan överleva utan dem”, säger forskningschefen Salvador Aznar Benitah till Researchgate.

Han och teamet bakom studien har fortfarande flera studier framför sig som ska förklara varför just blockering av proteinet CD36 har så stor effekt på cancerceller.

Förhoppningen är att kunna utveckla en antikropp mot CD36 som kan testas på människor inom de närmsta fem åren.