Shutterstock
En kræftsvulst bliver opløst efter angreb fra kemoterapi

Ny teknik väcker dolda cancerceller ur dvala

Cancercellers försvarsmekanism innehåller en svaghet, som kan användas till att utplåna alla rester av cancertumören i ett slag, visar ny forskning.

När cancerpatienter avslutar en kemobehandling blir de sällan slutgiltigt friskförklarade, även om tumören har försvunnit från röntgenbilderna.

Därefter måste patienterna – i synnerhet de som har haft cancer i blåsa, lymfkörtlar eller äggstockar – gå på regelbundna kontroller för att säkerställa att sjukdomen inte plötsligt återvänder.

Forskare har länge vetat att en del cancertyper kan gå i ett slags dvala, då tumören ligger dold i åratal innan den återuppstår.

Nu har en studie avslöjat att en av fenomenets centrala mekanismer återfinns hos alla cancerceller.

Upptäckten väcker hopp om att kunna utveckla ett botemedel, som – oavsett cancerform – kan ta kål på hela tumören en gång för alla.

Tidslinje: Så uppkommer cancer

Så utvecklas cancer

Cellen förändras

Cellen kan plötsligt dela sig onaturligt snabbt och lyssnar inte till normala tillväxtsignaler.

1

Cellen löper amok

Cellen reparerar inte nya fel (mutationer) i generna, vilket ökar risken att farliga mutationer uppstår.

2

Cellen blir odödlig

En mutation gör cellen odödlig, så att kroppen inte kan slå ut den. De muterade cellerna har nu blivit till en tumör.

3

Blod­kärl bildas

Tumören bildar nya blodkärl för att garantera riklig syretillförsel till cancervävnaden så att den kan tillväxa.

4

Kroppen invaderas

Cancerceller från tumören färdas runt i kroppen via blodomloppet, där de invaderar nya organ och bildar metastaser.

5
© Claus Lunau

Cancern går i ide

Enligt forskarna kan cancerns dvaltillstånd jämföras med egenskaperna hos de drygt 100 däggdjur, som björnar, sälar och möss, som har förmågan att förlänga sin dräktighet.

Under förlängningen får fostret sin sparsamma näring från en mekanism kallad autofagi, i vilken cellerna bryter ned sina egna proteiner och äter upp sig själva.

I den nya studien behandlade hjärnforskare från Torontos universitet ett brett spektrum av cancerceller från tjocktarmscancer i en petriskål.

Så länge behandlingen pågick avstannade samtliga cellers utveckling och krävde därmed mycket lite näring. Cancern gick helt enkelt i svala precis som björnar går i ide.

Det är en smart taktik av cancercellen, eftersom kemoterapi bara angriper celler som växer och delas hastigt, medan inaktiva celler undgår att påverkas av giftet.

Genom att lägga till en molekyl till cancercellen kunde forskarna emellertid förhindra dvaltillståndet. Därefter kunde kemoterapin omedelbart utplåna alla cancerceller i petriskålen.

🎬 Se hur kemoterapi fungerar:

Uppvakning ska störa cancerns vintersömn

Forskningen i autofagi anses vara en av den framtida cancerforskningens största hopp.

De nya resultaten visar att alla cancerceller är kapabla att kannibalisera sig själva. Totalt sett ger den nya kunskapen forskare ett nytt, potentiellt vapen i kampen mot cancer.

Den förestående utmaningen är bland annat att omsätta den nya metoden till en säker och effektiv behandling, som deaktiverar autofagi och väcker och angriper de slumrande cancercellerna ur sin dvala.