Shutterstock

Ny medicin förvandlar cancer till fett

En ny lovande undersökning visar att kombinationen av två olika mediciner kan bromsa cancerceller i ett tidigt stadium och förvandla dem till ofarligt fett.

En kombination av två redan godkända läkemedel kan förvandla cancerceller till oskadliga fettceller, visar en ny undersökning som gjorts av forskare vid universitetet i Basel i Schweiz.

Det ena läkemedlet, rosiglitazon, används för behandling av typ 2-diabetes, där det ökar känsligheten för insulin.

Det binder sig till receptorer i fett och bidrar till fettcellernas utmognad.

Det andra läkemedlet, trametinib, används för cancerbehandling och hämmar cancercellernas tillväxt.

Forskarna testade kombinationen på möss genom att implanterat bröstcancerceller från människa i mössens bröstfett.

Cancerceller blir fett

En cancertumör sprider sig till andra delar av kroppen genom att frige celler som kan flyta med blodströmmen och starta nya tumörer – så kallade metastaser.

De förändras innan dessa “utbrytarceller” kan lämna den ursprungliga tumören. Enkelt uttryckt innebär förändringen att cancercellerna återgår till ett tidigare cellstadium.

Mediciner förvandlar nya cancerceller till fettceller

Kombinationen av två välkända läkemedel gör att cancertumörer inte sätter ­metastaser. Istället får de nya cancerceller att utvecklas till fettceller.

© DEPARTMENT OF BIOMEDICINE/UNIVERSITY OF BASEL

Cancercellerna syns här som grönt på ytan av en tumör.

De tidigare cancercellerna har efter behandlingen förvandlats till fettceller (bruna).

Det är här den nya behandlingen sätter in. I det tidiga stadiet är cellerna mer påverkbara och kan utvecklas i flera riktningar.

Läkemedlen får dem nu att bilda fettceller i stället för cancerceller och bromsar därmed cancerspridningen.

Cancern slutar sprida sig

Behandlingen gjorde att cancern inte spred sig till andra ställen i kroppen på mössen. Dessutom visade försöken att behandlingen också fick den ursprungliga tumören att skrumpna.

Forskarna ska nu undersöka om behandlingen även fungerar mot andra cancerformer än bröstcancer, och hur en kombination av den nya behandlingen och cellgifter verkar.