Wikimedia Commons

Ny hydrogel utplånar seglivade hjärntumörer

Forskare har lyckats utveckla en avancerad hydrogel som kan utplåna glioblastom – en särskilt seglivad typ av hjärntumör. Om den nya behandlingen visar sig vara effektiv ökar överlevnadschanserna markant.

Med en nyutvecklad hydrogel hoppas forskare kunna bota en typ av hjärntumör, som heter glioblastom och som vanligtvis förknippas med mycket små chanser att överleva.

Hydrogelen injiceras direkt i operationshålet efter att kirurgen har tagit bort tumören.

Gelen frisätter aktiva ämnen som hjälper kroppen att bekämpa de cancerceller, som eventuellt fortfarande gömmer sig i kringliggande vävnad.

Om behandlingen visar sig vara effektiv kan den minska behovet av kemoterapi eller strålning efter operationen och kanske även användas mot andra envisa cancerformer, som exempelvis bröstcancer.

Svåra att avlägsna kirurgiskt

Det som gör glioblastom så problematiskt är att tumörerna är svåra att ta bort helt genom operation, så att cancerstamceller kan finnas kvar runt den avlägsnade tumören.

Cancern återvänder ofta redan ett par månader efter det kirurgiska ingreppet.

Chansen att överleva är därför bara 25 procent efter ett år och efter fem år har chansen att överleva minskat till så lite som fem procent.

Utplånar kvarvarande cancerceller

Så snart hydrogelen fyller ut operationshålet börjar den långsamt frisätta sitt innehåll av nanopartiklar, som tränger in i och omprogrammerar en typ av immunceller som heter makrofager.

Normalt är det makrofagernas uppgift att motverka inflammation i kroppen, men i samband med cancer kan makrofagerna ändra karaktär, så att de undertrycker immunsystemet och främjar tillväxten av tumörer i stället för tvärtom.

Under kirurgiskt avlägsnande av glioblastomer uppstår en inflammation, vilket får makrofager att strömma till operationsområdet.

Det är i det skedet som den immunstärkande hydrogelen siktar in sina nanopartiklar med nya instruktioner till de felprogrammerade makrofagerna, så att de inte längre favoriserar cancercellerna utan angriper dem.

Effektivt i försök med möss

Hydrogelens nanopartiklar satsar målinriktat på ett glykoprotein, som heter CD133 och är markör för cancerstamceller. Samtidigt innehåller nanopartiklarna en speciell antikropp (CD47), som kortsluter den mekanism som annars får makrofagerna att lämna cancerceller i fred.

Forskarna har tidigare påvisat i försök med möss hur hydrogelen kan få makrofagerna i det angripna området att utplåna kvarvarande stamceller, som kunde ha utvecklats till nya tumörer.

Nästa steg blir att testa om behandlingen med hydrogel fungerar även i människor.