Ny forskning: Cannabis förstärker effekten av kemoterapi

Kombinationen av cannabis och kemoterapi kan vara ett effektivt vapen i kampen mot cancer, visar en ny studie. Forskarna hoppas att resultatet kan skapa en alternativ behandling med färre besvärliga biverkningar.

Ordningen av kemoterapi och cannabis är helt avgörande för hur effektiv behandlingen är, visar studien.

© Shutterstock

Multipel skleros, ångest, Alzheimers sjukdom och epilepsi.

Listan över sjukdomar som kan behandlas med de aktiva substanserna i cannabis har blivit lång.

Nu visar en studie från England att cannabis även ökar effekten av kemoterapi i kampen mot ihärdiga cancerceller.

Ordningen är avgörande

En grupp onkologer från University of London i England har under en längre tid undersökt effekterna av cannabis på celler som drabbats av leukemi i ett laboratorium.

Deras observationer visar att de så kallade cannabinoiderna ökar effekten av kemoterapin och att själva ordningen som de två substanserna ges i är avgörande.

Cannabis är nämligen endast effektivt om det tillämpas efter behandlingen med kemoterapi, förklarar forskarna.

”För första gången har vi kunnat visa att själva ordningen har en avgörande effekt”, säger doktor Wai Liu till Newatlas.

Kemoterapi utan biverkningar

Studien befinner sig fortfarande i ett tidigt stadium, där effekten enbart har testats på celler utanför kroppen och ännu inte på varken djur eller människor.

Men forskarna hoppas att upptäckten på sikt kan leda till att cancersjuka patienter endast behöver kemoterapi i mindre doser och därmed slipper besvärliga biverkningar.

Forskarna understryker dock att resultaten inte ska uppfattas som en uppmaning att patienter själva ska experimentera med cannabis under cancerbehandlingar.

”Våra extrakt är i mycket hög grad koncentrerade och att röka cannabis kommer inte att ge samma effekt" säger doktor Wai Liu til Newatlas.