Shutterstock
Cancerceller delar sig

Nästan hälften av alla cancerdödsfall går att förebygga

Det är särskilt tre saker som du ska undvika om du vill minska risken för cancer. Detta understryks av en ny stor studie.

Hela 44 procent av alla cancerfall i världen beror på faktorer som kan undvikas, såsom rökning, föroreningar och konsumtion av alkohol.

Det visar en ny, stor studie, där bland annat amerikanska forskare har undersökt siffror för cancersjukdomar och dödsfall i 204 olika områden i världen.

Granskningen avslöjar att hela 4,5 miljoner dödsfall i cancer under 2019 berodde på faktorer som hade kunnat förhindras.

Enligt forskarna bär rökning, alkoholkonsumtion och ett högt BMI fortfarande den överlägset tyngsta delen av ansvaret för dödsfallen globalt sett, vilket bekräftar resultaten från flera mindre studier.

Om studien:

Här är de tio största riskfaktorerna

I den nya studien, som är en av de största i sitt slag, har forskarna noggrant studerat sambandet mellan 23 olika typer av cancer och 34 riskfaktorer som kan förebyggas, såsom passiv rökning, fysisk inaktivitet och en diet med lågt fullkornsinnehåll.

Detta gjorde det bland annat möjligt att identifiera och rangordna de tio riskfaktorer som ledde till att flest människor miste livet under 2019 och jämföra dessa med siffror från 2010.

Rökning, alkohol och ett högt BMI intar de sorgliga ledande platserna båda åren. Samtidigt står antalet dödsfall orsakade av fetma för den överlägset största ökningen under perioden - i synnerhet i låginkomstländer.

Riskfaktorer som leder till flest dödsfall:

Männen intar den farliga förstaplatsen

Cancer i luftstrupe, luftrör och lungor ligger i topp när det gäller de cancerformer som kan förebyggas och som leder till döden för flest människor. Rektalcancer och matstrupscancer hamnar på platserna direkt efter.

Forskarna upptäckte också en stor skillnad mellan könen. Samtidigt som 50,6 procent av alla dödsfall i cancer bland män under 2019 kunde ha förhindrats var motsvarande siffra för kvinnor 36,3 procent. Forskarna bakom studien ger ingen förklaring till vad som orsakade skillnaden.

Andra experter spekulerar dock i att män och kvinnor kan reagera olika på riskfaktorerna av biologiska skäl, och några forskare påpekar också att kulturella skillnader i beteende kan spela en roll.