Nasa ger sig in i kampen mot cancer

Tyngdlösa cancertumörer ombord på ISS ska bana väg för målinriktad kemoterapi som inte har några biverkningar.

Cancer i rymden
© NASA & Shutterstock – montage

Den internationella rymdstationen är inte bara ett tekniskt under – den är även ett tyngdlöst forskningslaboratorium.

Nu tänker Nasa utnyttja avsaknaden av gravitation på forskningsstationen för att testa ett nytt vapen i kampen mot cancer.

I rymden kan cancertumörer växa tredimensionellt i petriskålar – på jorden pressas tumörerna ihop av gravitationen. Det gör att cancertumörerna kan bli större i tyngdlöst tillstånd och på så sätt ge forskarna en bättre bild av hur cancer reagerar på olika behandlingar.

Cancerprover ombord på ISS.

© NASA

Målinriktad kemoterapi

I Nasas försök kombinerar forskarna kemoterapi i form av Azonafide med en antikroppar. Förhoppningen är att antikropparna kan guida den cancerdödande medicinen direkt till cancercellerna utan att drabba friska celler.

En av anledningarna till att cancerceller växer är att patientens immunförsvar inte kan identifiera cancercellerna. Forskarna bakom försöket hoppas att kombinationen även kan hjälpa kroppens immunceller att hitta cancern och bekämpa den.

I så fall skulle kombinationen inte enbart bekämpa cancer målinriktat utan även eliminera de biverkningar som uppstår vid kemoterapi då friska celler drabbas.

Rymdcancer undersöks

En annan del av det tyngdlösa cancerprojektet ska undersöka hur cancer utvecklas i viktlöst tillstånd.

Under långa rymdresor utsätts astronauter för en betydande mängd strålning vilket ökar risken för cancer.

Försöket kan bidra till förståelse för hur tyngdlös cancer sprider sig kroppen och hur den kan behandlas när patienten är tyngdlös.