Shutterstock
Pojke med solkräm

När ska jag plocka fram solkrämen?

Solen kan kännas stark så här på våren, men när är det nödvändigt att använda solkräm?

Solkrämen ska användas så snart det finns risk att bränna sig i solen och den risken finns redan tidigt på våren.

Första gången du har bar hud i solen är du ofta vinterblek och extra känslig. I april bränner du dig därför lätt i sol som du klarar fint i augusti när din hud har fått mer färg.

Exakt när risken infinner sig beror på din hudtyp och det så kallade UV-index.

UV-index är ett mått på styrkan i den ultravioletta delen av solljuset. Vanligtvis kan du hittar du ett UV-index på den webbsida eller i den app där du hämtar väderprognoser. Annars kan du när som helst konsultera SMHI:s UV-index.

Håll reda på din hudtyp

Det vanligaste redskapet för att bedöma hudtyp är fitzpatrickskalan som är indelad i sex steg. Ju lägre ditt hudtypsvärde är, desto lättare har strålningen att tränga in i huden.

Fitzpatrickskalan

Fitzpatrickskalan är indelad i sex hudtyper. Mörk hud innehåller mer av pigmentet melanin (gul kurva), som skyddar mot UV-strålning. Ljus hud leder därför till större risk för hudcancer (röd kurva).

© Shutterstock

Strålningen kan skada hudcellernas arvsmassa, så att de muterar till cancerceller och börjar växa till ohämmat och i värsta fall sprids till andra organ.

Enligt den amerikanska dermatologiska akademin löper du 80 procent högre risk att drabbas av den farligaste formen av hudcancer, malignt melanom, om du bränner dig i solen bara fem gånger innan du fyller 20 år.

Och du behöver inte vara röd som en kräfta för att du ska ha bränt dig i solen. Du har faktiskt bränt dig om din hud har kvar den minsta rodnad 24 timmar efter solbadet.