Shane David Colvin
Norsk molekylärbiolog forskar om cancer.

Nanorobotar kan öppna dörren till en ny era

Fahri Saatcioglu forskar om prostatacancer och har specialiserat sig på hur cancerceller påverkar vår kropp. Han tror att nanorobotar blir framtidens stora forskningsgenombrott och hade gärna velat träffa en viss indisk filosof som dessvärre inte är i livet längre.

När visste du att du skulle bli forskare?

Jag har alltid varit fascinerad av natur och biologi, men det var först när jag fick möjlighet att se biologin genom ett mikroskop under mitt sista år på gymnasiet som jag visste att jag ville bli forskare.

Jag var helt hänförd av denna mikroskopiska värld och har varit det sedan dess.

Charles Darwins inflytande på vår förståelse av världen kan inte överskattas.

Vad är din största inspirationskälla?

Det är många stora forskare som har inspirerat mig genom åren.

Nobelpristagaren och fysikern Richard Feynman hade en fantastisk inblick i såväl livet som vetenskapen. Charles Darwins inflytande på vår förståelse av världen kan inte heller överskattas.

Hans enorma tålamod för att utveckla och sprida sina observationer har också inspirerat mig.

Vilken är människans största bedrift?

Albert Einsteins upptäckt av relativitetsteorin 1905 liksom kvantmekanikteorin, som bland annat bevisade att alla objekt beter sig både som partiklar och som vågor som sträcker sig över en del av rymden.

Dessa upptäckter har omvärderat vår syn på livet och livets ursprung.

Kvantmekaniken behöver slå igenom inom biologin, som är mitt område, och jag är säker på att det kommer att hända i framtiden. När det väl händer kommer det troligen att leda till en mängd nya upptäckter och teorier.

Norsk molekylärbiolog forskar om cancer.
© Shane David Colvin

Fakta

Namn och titel

Fahri Saatcioglu, född 1963, är en norsk molekylär- och cellbiolog. Han är professor vid Institutionen för biovetenskap vid Oslo universitet i Norge och har studerat vid University of California och Harvard i USA.

Vetenskap

Fahri Saatcioglu har studerat prostatacancer på cellulär och molekylär nivå i drygt 15 år och undersökt hur hormoner påverkar cellerna i vår kropp, bland annat hur manliga könshormoner påverkar utvecklingen av prostatacancer.

2019 publicerade tidskriften Nature hans studie om en ny behandling av prostatacancer. Den handlar om ämnet MKC8866 som förstör en kedjereaktion i cancercellerna och gör dem odugliga. Han har tilldelats en rad utmärkelser för sitt arbete och gästföreläser bland annat regelbundet på Harvard University, USA.

Privat

Bor i Oslo men är född och uppvuxen i Turkiet. Flyttade till Norge 2005.

Vad är du mest stolt över att ha uppnått i ditt arbete?

Jag är särskilt stolt över våra resultat för behandling av prostatacancer.

Cancerceller kapar normala cellers så kallade stressresponsmekanismer för att överleva och sprida sig för egen del. Men en kemisk substans som heter MKC8866 blockerar cancercellernas förmåga att kapa denna funktion från andra celler och därmed upphör cancercellerna att fungera.

Vi hoppas ha en helt ny förbättrad behandling klar inom fem eller sex år.

Vilka är de största obesvarade frågorna?

Har universum någon gräns? Finns det andra universum än det vi känner till? Finns det främmande livsformer?

Dessa frågor har gäckat oss i tusentals år, men trots stora framsteg inom vetenskapen har vi fortfarande inte fått några svar.

Jag är särskilt intresserad av de obesvarade frågor som rör mänsklig medvetenhet – ur ett filosofiskt, psykologiskt, andligt och biologiskt perspektiv. Jag försöker förstå mitt eget medvetande genom meditation och yoga.

Vilken person skulle du vilja träffa – död eller levande?

Adi Shankara. Han var en indisk filosof och teolog i början av 800-talet som utvecklade metoder för att subjektivt utforska medvetandet genom avancerade meditationstekniker. Hans läroböcker är både enkla och har ett stort djup.

Adi Shankara var en indisk filosof

Teologen och filosofen Adi Shankara är bland annat känd för att ha grundat fyra kloster i Indien.

© Raja Ravi Varma

Forskning har sedan visat att meditation har en positiv inverkan på både kropp och själ. Jag använder fortfarande Adi Shankaras tekniker när jag mediterar.

Vilken vetenskaplig upptäckt överraskade dig senast?

Användningen av nanorobotar vid cancerbehandlingar och som medicinsk behandling i allmänhet.

Nanorobotar har potential att öppna dörrarna till en helt ny era av medicinsk vetenskap. Det är inte länge sedan idén om mikroskopiska robotar som kan behandla kroppen inifrån var science fiction.

I dag har det gjorts flera framgångsrika experiment med nanorobotar som kan bekämpa sjukdomar. Det är oerhört fascinerande.