Lovande cancervaccin ska testas på människor

Ett vaccin mot samtliga cancertyper låter nästan för bra för att vara sant. Men trots håller ett sådant vaccin på att tas fram just nu och snart ska det testas på människor. Förhoppningsvis kommer vi inom kort att kunna bota alla former av cancer.

© Shutterstock

En cellprov och en spruta – det kan var det enkla sättet att behandla alla typer av cancerpå i framtiden.

Det amerikanska bioteknikföretaget Moderna har just fått klartecken att testa ett vaccin som botar cancer på människor.

Om det lovande vaccinet med det krångliga namnet mRNA-4157 klarar försöken på människan kan vi se fram emot ett botemedel mot alla former av cancer inom fem till tio år.

Cellprov avslöjar cancern

Vaccinet är ett så kallat ’terapeutiskt vaccin’, vilket innebär att det inte verkar förebyggande utan behandlande. På så sätt åtskiljer sig detta vaccinet sig från exempelvis HPV-vaccinet, som är profylaktiskt – det vill säga förebyggande.

Det nya vaccinet skräddarsys till varje individs cancer.

Läkaren tar ett cellprov på cancertumörer och analyseras genetiskt. Utifrån analysen identifierar forskarna en särskild typ av mutationer i tumören – så kallade neoepitoper.

Kroppen dödar cancerceller

Mutationen kodas in i en rna-sträng, som injiceras i patientens kropp.

Rna:t levererar den inkodade informationen till kroppens immunförsvar som får ett verktyg som det kan spåra och döda cancercellerna med.

Metoden gör det möjligt att utrusta kroppens immunförsvar med ett vapen för att angripa alla former av cancerceller – och därmed behandla alla former av cancer.

Säkerheten framför allt

I första omgången ska testerna på människor belysa om vaccinet har några biverkningar och hur stora doser vi klarar.

Nästa steg blir att testa vaccinet på personer som har cancer.