Laser och ultraljud avslöjar dold hudcancer

En ny uppfinning kan visa om patienter med hudcancer har dolda cancerceller i blodet. Forskare hoppas att metoden kan utvecklas till en ny, banbrytande behandling.

En ny uppfinning kan visa om patienter med hudcancer har dolda cancerceller i blodet. Forskare hoppas att metoden kan utvecklas till en ny, banbrytande behandling.

Shutterstock

Malignt melanom har en obehaglig förmåga att sprida sig i kroppen utan att läkarna upptäcker det.

Precis som med andra cancertyper sker det genom att enskilda cancerceller lossnar från tumören och vandrar med blodet till ett annat ställe, där de kan bilda en ny tumör.

De lösa melanomcellerna är extra svåra att upptäcka eftersom de till skillnad från andra cancerceller inte avslöjar sig genom att på sin yta ha karakteristiska proteiner som åtskiljer dem från friska celler.

Hudcancercell värms upp

Men det problemet kan en ny apparat lösa. Istället för proteiner fokuserar apparaten på cellernas innehåll av pigmentet melanin, som är extra stort i melanomceller.

Den nya uppfinningen, som kallas Cytophone och har utvecklats av en forskargrupp vid University of Arkansas i USA, utnyttjar en kombination av laserljus och ultraljudsskanning.

Cytophonen förs fram nära huden så att laserljuset kan tränga in några millimeter ned till blodkärlen.

Cellen värms upp när laserljuset träffar en hudcancercell med stort innehåll av melanin, vilket utlöser en svag våg av ultraljud som uppfattas av ultraljudsskannern.

Laserljus ska döda cancerceller

I ett försök testades Cytophonen på ett antal försökspersoner, varav några hade malignt melanom och andra inte.

För 19 friska patienter gav den inget utslag, men för 27 av 28 cancerpatienter kunde den påvisa de vandrande cancercellerna.

Laser skannar arm

Den så kallade Cytophonen är så känslig att den kan påvisa en enstaka melanomcell i en hel liter blod.

© E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine

Andra tester visade att Cytophonen var så känslig att den kunde påvisa en enstaka cancercell i en hel liter blod.

Cytophonen ska först användas för att följa upp om patienter är fria från cancer efter behandling.

Forskarna hoppas att den senare kan utvecklas så att den med starkare laserljus inte bara avslöjar de dolda cancercellerna utan också dödar dem.