Shutterstock

Laser och ultraljud avslöjar dold hudcancer

En ny uppfinning kan visa om patienter med hudcancer har dolda cancerceller i blodet. Forskare hoppas att metoden kan utvecklas till en ny, banbrytande behandling.

Malignt melanom har en obehaglig förmåga att sprida sig i kroppen utan att läkarna upptäcker det.

Precis som med andra cancertyper sker det genom att enskilda cancerceller lossnar från tumören och vandrar med blodet till ett annat ställe, där de kan bilda en ny tumör.

De lösa melanomcellerna är extra svåra att upptäcka eftersom de till skillnad från andra cancerceller inte avslöjar sig genom att på sin yta ha karakteristiska proteiner som åtskiljer dem från friska celler.

Laser skannar blodet efter cancerceller

En ny uppfinning kallad Cytophone utnyttjar att melanomcellerinnehåller stora mängder av det mörka pigmentet melanin. Därför kan cellerna påvisas av apparatens laserkanon och ultraljudsskanner.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Cancerceller går ut i blodet

När ett cancerdrabbat födelsemärke växer vandrar cancercellerna vidare till kärlen och ut i blodomloppet.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Laser genomlyser huden

Cytophonen förs över huden så att dess laserljus tränger några millimeter ned till blodkärlen.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Cancercellen värms upp

När laserljuset träffar en cancercell värms denna upp på grund av sitt stora innehåll av pigmentet melanin.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Värmen skapar ultraljudsvågor

Den uppvärmda cancercellen avger en ultraljudsvåg som rör sig tillbaka genom hudlagret.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Ultraljudet registreras

Ljudvågen når fram till ultraljudsskannern som registrerar vågen och därmed påvisar cancercellen.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Hudcancercell värms upp

Men det problemet kan en ny apparat lösa. Istället för proteiner fokuserar apparaten på cellernas innehåll av pigmentet melanin, som är extra stort i melanomceller.

Den nya uppfinningen, som kallas Cytophone och har utvecklats av en forskargrupp vid University of Arkansas i USA, utnyttjar en kombination av laserljus och ultraljudsskanning.

Cytophonen förs fram nära huden så att laserljuset kan tränga in några millimeter ned till blodkärlen.

Cellen värms upp när laserljuset träffar en hudcancercell med stort innehåll av melanin, vilket utlöser en svag våg av ultraljud som uppfattas av ultraljudsskannern.

Laserljus ska döda cancerceller

I ett försök testades Cytophonen på ett antal försökspersoner, varav några hade malignt melanom och andra inte.

För 19 friska patienter gav den inget utslag, men för 27 av 28 cancerpatienter kunde den påvisa de vandrande cancercellerna.

Laser skannar arm

Den så kallade Cytophonen är så känslig att den kan påvisa en enstaka melanomcell i en hel liter blod.

© E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine

Andra tester visade att Cytophonen var så känslig att den kunde påvisa en enstaka cancercell i en hel liter blod.

Cytophonen ska först användas för att följa upp om patienter är fria från cancer efter behandling.

Forskarna hoppas att den senare kan utvecklas så att den med starkare laserljus inte bara avslöjar de dolda cancercellerna utan också dödar dem.