Labyrint fångar cancerceller

En liten labyrint i en plastkloss kan skilja cancerceller från blodkropparna. Den ska hjälpa läkarna att upptäcka sällsynta cancertyper och rikta in behandlingen.

Cancerceller
© Joseph Xu/University of Michigan

cancerpatienters blod gömmer sig mikroskopiska cancerceller i olika stadier.

Om läkarna analyserar dem isolerade kan de avslöja viktiga ledtrådar om sjukdomen – exempelvis kan cellernas gener berätta vilken cancer typ patienten har, om cellerna muterar och om cancern håller på att sprida sig till andra delar av kroppen.

Det är oerhört svårt att få tag i cellerna. På en miljard blodkroppar finns det cirka en cancercell, men nu har forskare vid Univer sity of Michigan i USA utvecklat en metod att isolera dem.

Labyrint utnyttjar blodets egenskaper

Forskarna skickar blodprover från patienter genom en liten labyrint. Formen är specialdesignad och utnyttjar blodets egenskaper, så att stora cancerceller skiljs från små blodkroppar.

I försök skickade forskarna blod genom labyrinten två gånger och fick fram en cancercell per 600 blodkroppar – tillräckligt för att de ska kunna analysera cancercellerna isolerade, identifiera typ och stadium och kanske utveckla en skräddarsydd behandling.

Kurvor och skarpa hörn sorterar blodets celler

En liten labyrint i en plastkloss kan skilja cancerceller från blodkropparna. Den ska hjälpa läkarna att upptäcka sällsynta cancertyper och rikta in behandlingen.