Känner hundar cancerdoft?

Hundar verkar kunna lukta sig till cancer och reagera på doften.

Cancer dog

Kræft lugter

Åtskilliga vetenskapliga undersökningar har visat att hundar kan nosa sig till cancer. Cancerceller utsöndrar luktämnen, som hundens unika luktsinne reagerar på.

Beroende på ras är hundnosen 10000 till 100000 gånger känsligare än människans näsa. Många hundägare kan också berätta historier om hur deras hund ihållande har nosat eller gnagt på ett födelsemärke, som sedan har diagnostiserats som hudcancer.

Reagerar på ägarens cancer

Det finns också talrika berättelser om familjehundar, som plötsligt ändrat beteende och blivit rädda, trygghetssökande eller uppjagade i samband med att deras ägare har drabbats av en cancersjukdom.