Cancerbehandling botar 94%

Immunterapi har botat 94 procent av de dödligt sjuka leukemipatienterna i ett experiment. "Oerhört inom medicinen", säger forskaren.

immunterapi t cell angriper

I ett amerikanskt försök på 35 dödligt sjuka leukemipatienter botades 94 procent av försökspersonerna.

Patienterna behandlades med den relativt nya behandlingsformen immunterapi, som stärker immunförsvaret, så att kroppen själv kan döda cancercellerna.

Immunterapi räddar dödligt sjuka

Bakom försöket står Fred Hutchinson Cancer Research Center i Washington, och chefsforskaren dr. Stanley Ridell kallar resultaten förbluffande:

"Det är oerhört inom medicinen (…) De flesta av patienterna i vårt försök hade bara två till fem månader kvar att leva", säger Stanley Riddell till The Guardian.

Han påpekar att man fortfarande inte vet om patienterna får återfall och att försöket ännu inte har gått igenom en vetenskaplig utredning, men han är generellt sett mycket optimistisk inför behandlingsformen.

Immunterapi är ett "levande läkemedel"

I försöket har man använt immunterapiformen T-cellsterapi, som är ett så kallat levande läkemedel. Till skillnad från kemoterapi angriper den inte cancercellerna med giftiga preparat och strålning.

I stället drar forskarna ut kroppens cancerbekämpande T-celler ur patientens immunförsvar – odlar och kopierar de bästa av dem i laboratoriet – och sprutar sedan in en armé på flera miljarder optimerade mördarceller i patienten igen.

T-cellerna förstärker därefter immunförsvarets kamp mot cancern genom att själv söka upp och oskadliggöra cancercellerna i kroppen.

LÄS MER OM IMMUNTERAPI: Kroppen botar själv cancer

Immunterapi har biverkningar

Behandlingsformen har tidigare använts framgångsrikt mot både långt framskriden hud- och tarmcancer, men aldrig mot blodcancer med så gott resultat.

Om försöksresultaten visar sig vara valida blir nästa steg att begränsa biverkningarna. Immunterapi kan medföra både hög feber, lågt blodtryck och i värsta fall nervförgiftning när immunförsvaret på konstgjord väg pumpas med extra mördarceller.

Immunterapi använder genetiskt topptrimmade mördarceller

Det är inte T-celler i naturlig form som forskarna pumpar tillbaka in i kroppen efter laboratorieodlingen. De har genmodifierats och försetts med extra vapen för att krossa cancercellerna.

Läs mer i vår djupgående artikel om immunterapi: