Thinkstock
Kræft opstår ved at celler deler sig unaturligt og muterer.

Hur uppstår cancer?

Alltihop börjar med en cell som plötsligt delas på ett onaturligt sätt och slutar lyssna på kroppens normala tillväxtsignaler.

Cancer uppstår vanligtvis under loppet av 20 till 40 år – då en cell gradvis muterar och får flera farliga egenskaper.

Mellan tio och 15 mutationer kan räcka för att bilda en cancercell, om de sker i en självförstärkande svit.

De muterade cellerna bildar till slut en tumör, som förstör och undertrycker den friska vävnaden.

Tidslinje: Så uppstår cancer

Så utvecklas cancer

Cellen förändras

Cellen kan plötsligt dela sig onaturligt snabbt och lyssnar inte till normala tillväxtsignaler.

1

Cellen löper amok

Cellen reparerar inte nya fel (mutationer) i generna, vilket ökar risken att farliga mutationer uppstår.

2

Cellen blir odödlig

En mutation gör cellen odödlig, så att kroppen inte kan slå ut den. De muterade cellerna har nu blivit till en tumör.

3

Blod­kärl bildas

Tumören bildar nya blodkärl för att garantera riklig syretillförsel till cancervävnaden så att den kan tillväxa.

4

Kroppen invaderas

Cancerceller från tumören färdas runt i kroppen via blodomloppet, där de invaderar nya organ och bildar metastaser.

5
© Claus Lunau