Kunde cancer behandlas i forntiden?

Hur långt tillbaka i tiden har människan försökt att behandla cancersjukdomar?

© Patrick S. Randolph-Quinney/UCLAN

Människor har drabbats av cancer i alla tider och ett av de äldsta kända fallen är omkring 1,7 miljoner år gammalt. Det handlar om en tumör som sitter på ett förstenat tåben från Sydafrika.

Skelettdelen kommer troligen från den tidiga människoarten Homo erectus. Om ägaren av tån och tumören har försökt göra något åt den kan vi inte veta.

knogle kræft

Ett av de äldsta kända fallen av cancer har hittats i en skelettdel som är 1,7 miljoner år gammal.

© Patrick S. Randolph-Quinney/UCLAN

När det gäller vår egen art kan vi spåra cancerbehandlingar flera tusentals år tillbaka i tiden.

Omkring år 1750 f.Kr. tog babylonierna bort cancertumörer kirurgiskt, och detsamma gjorde egyptierna ett århundrade senare.

De försökte även bränna bort cancertumörer och bota magcancer med ett hopkok av korn blandat med nötter. Cancer i livmodern behandlades genom att föra in en blandning av färska dadlar och grishjärna i vaginan.

Strålbehandling är mer än 100 år gammal

Romarna använde sig också av kirurgi för att avlägsna cancertumörer, precis som vi gör i dag. Men det dröjde ända fram till 1900-talet innan de första försöken med dagens två andra viktiga behandlingsformer inleddes.

Strålbehandling av cancertumörer togs i bruk år 1904, ett par år efter att fysikern Marie Curie upptäckte det radioaktiva ämnet radium.

År 1942 testade amerikanska forskare för första gången att behandla cancerpatienter med kemoterapi, vilket i dag är ett av våra mest effektiva medel mot cancer.