Shutterstock

Honungsbiets gift blir nytt vapen mot cancerceller

En viss typ av bröstcancer reagerar inte längre på läkarnas behandlingar, men nu kommer honungsbiet till undsättning med ett botemedel som verkar inom en timme.

Ett bistick kan vara dödligt för människor som är allergiska mot biets gift. Men giftet kan även rädda liv, visar försök genomförda av forskare vid Harry Perkins Institute of Medical Research i Australien.

Forskarna undersökte om honungsbiets gift kan användas mot en speciellt aggressiv form av bröstcancer, som kallas trippelnegativ.

Den kännetecknas av att de sjuka cellerna saknar en del karaktäristiska proteiner på ytan, som andra cancerceller har och som de flesta läkemedelstyperna mot cancer riktar sig mot. Därför är denna cancerform svårbehandlad.

Omkring hälften av biets gift består av ämnet melittin, som i nya försök har visat sig döda särskilt aggressiva bröstcancerceller.

© Shutterstock

Forskarna injicerade bigiftet i bröstcancertumörer som odlats i laboratoriet. På mindre än en timme dödade giftet samtliga cancerceller.

När forskarna därefter upprepade försöket på cancertumörer som hade inplanerats i möss visade sig giftet ha samma effekt. Och, minst lika viktigt, visade det sig att friska celler runt tumören inte tog skada när forskarna behandlade med rätt dos.

Gift har många funktioner i vardagen och en del är harmlösa. Läs vidare här för att utforska världens giftigaste ämnen.

Angriper på flera sätt

Det verksamma ämnet i giftet kallas melittin, och det angriper cancercellerna på flera sätt. Först ger det upphov till hål i cellernas yta, vilket i sig dödar många av dem. Och när ämnet är inne i cellerna rubbar det några kemiska signalvägar, så att de inte längre kan delas.

Honungsbiet använder sitt gift som försvar, men det skyddar även mot bakterier och virus i biets egen kropp.

© Shutterstock

Melittinets förmåga att slå hål på cancercellerna gav forskarna idén att testa ämnet tillsammans med kemobehandling, som inte klarar tränga in i cellerna på egen hand. Även i det fallet förbättrades effekten drastiskt.

Biets gift kan därmed både bli ett medel mot cancer i sig självt, samt ett vapen som förbättrar effekten av andra behandlingar.