Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Honungsbiets gift blir nytt vapen mot cancerceller

Ett ämne i biets gift dödar cancerceller på mindre än en timme. Upptäckten kan leda till en ny behandling av aggressiv bröstcancer.

Shutterstock

Ett bistick kan vara dödligt för människor som är allergiska mot biets gift. Men giftet kan även rädda liv, visar försök genomförda av forskare vid Harry Perkins Institute of Medical Research i Australien.

Forskarna undersökte om honungsbiets gift kan användas mot en speciellt aggressiv form av bröstcancer, som kallas trippelnegativ.

Den kännetecknas av att de sjuka cellerna saknar en del karaktäristiska proteiner på ytan, som andra cancerceller har och som de flesta läkemedelstyperna mot cancer riktar sig mot. Därför är denna cancerform svårbehandlad.

Omkring hälften av biets gift består av ämnet melittin, som i nya försök har visat sig döda särskilt aggressiva bröstcancerceller.

© Shutterstock

Forskarna injicerade bigiftet i bröstcancertumörer som odlats i laboratoriet. På mindre än en timme dödade giftet samtliga cancerceller.

När forskarna därefter upprepade försöket på cancertumörer som hade inplanerats i möss visade sig giftet ha samma effekt. Och, minst lika viktigt, visade det sig att friska celler runt tumören inte tog skada när forskarna behandlade med rätt dos.

Angriper på flera sätt

Det verksamma ämnet i giftet kallas melittin, och det angriper cancercellerna på flera sätt. Först ger det upphov till hål i cellernas yta, vilket i sig dödar många av dem. Och när ämnet är inne i cellerna rubbar det några kemiska signalvägar, så att de inte längre kan delas.

Honungsbiet använder sitt gift när det sticker, men det verkar även som skydd mot bakterier och virus inuti biets egen kropp.

© Shutterstock

Melittinets förmåga att slå hål på cancercellerna gav forskarna idén att testa ämnet tillsammans med kemobehandling, som inte klarar tränga in i cellerna på egen hand. Även i det fallet förbättrades effekten drastiskt.

Biets gift kan därmed både bli ett medel mot cancer i sig självt, samt ett vapen som förbättrar effekten av andra behandlingar.

Läs också:

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj